Kristin Bjella - Hjort
Hva leter du etter?

Kristin Bjella

Partner
Møterett for Høyesterett

Kristin Bjella arbeider særlig med rådgivning og prosedyre innen energi- og naturressurser og infrastruktur, og transaksjoner og prosedyre innen samme område. Arbeidet omfatter rettslig og strategisk rådgivning i større prosjekter innen fornybar energi og distribusjon, herunder også infrastruktur som havner.

Kristin har lang erfaring fra konsesjonsprosesser, rettighetserverv, ekspropriasjonsrett og skjønn, og har særlig kunnskap om folkerettslige og forvaltningsrettslige rammer for erverv av rettigheter i reindriftsområder.

Hun er en erfaren prosedyreadvokat, og benyttes også som voldgiftsdommer.

 

Arbeidserfaring
2023
Avdelingsleder for energi, Advokatfirmaet Hjort
2011
Partner, Advokatfirmaet Hjort
2008
2011
Partner, Advokatfirmaet Bjella AS
2000
2008
Partner, Advokatfirmaet Haavind AS
2000
Møterett for Høyesterett
1996
2000
Partner, Advokatfirmaet Vislie, Ødegård & Kolrud
1992
1996
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Vislie, Ødegård & Kolrud
1991
1992
Dommerfullmektig, Lier, Røyken og Hurum sorenskriverembete/Drammen byrett
1988
1991
Førstekonsulent/lovrådgiver, Justisdepartementets lovavdeling
Utdanning
2006
Voldgiftsdommerutdannelsen i regi av Danske Advokater og Den Norske Advokatforeningen
1987
Cand. jur., Universitetet i Oslo
1981
Sosiologi grunnfag, Universitetet i Oslo
Medlemskap/tillitsverv

Nestleder i styret for Ruter AS

Styremedlem i Drammen Havn

Nestleder i styret for Stiftelsen Radiumhospitalet

 

Rangering

Kristin er anbefalt innenfor energi og klima av Finansavisens Advokatundersøkelse. Hun er også anbefalt advokat både av internasjonale Legal 500 og Chambers innenfor energi.

«Department head Kristin Bjella is hailed by sources as a «very renowned and capable lawyer.»She handles contentious and non-contentious mandates relating to hydroelectric and wind power production, including development projects, mergers and transactions, land rights issues and regulatory concessions. Interviewees say: «She is very experienced and knows the industry well» og «Kristin Bjella is a well-reputed regulatory lawyer specialised in energy matters» – Chambers.

Hun er også rangert som «Leading individual» innen Energy av The Legal 500.

«Very competent, solid and experienced in the particular field. Great commitment to deliver with quality on time (also on short notice). Devoted lawyers with much engagement and commitment to deliver. These qualities particularly apply to Kristin Bjella.» – The Legal 500.

Publikasjoner

2022 Lov om interkommunale selskap med kommentarer

2022 Havne- og farvannsloven med kommentarer

2022 Oreigningslova med kommentarer, Keiserud og Bjella

2007 Voldgiftsloven med kommentarer, medforfatter

2001 Kommunale selskaper og foretak, medforfatter

2001 Vannressursloven, medforfatter

1986 Interkommunale ansvarlige selskaper, Inst. for privatretts publ.