Kristin Bjella | Hjort

Hva leter du etter?

Kristin Bjella

Partner

Partner - Møterett for Høyesterett

Kristin Bjella er partner i Hjorts avdeling for Energi og Miljø. Bjella arbeider med rådgivning og prosedyre innen transaksjoner, fast eiendom, energi og naturressurser. Dette omfatter strategisk rådgivning i større prosjekter knyttet til eiendoms- og energisektoren, sistnevnte omfattende småkraft, vindkraft, vannkraft, samt nett. Foredragsholder innen selskapsrett, energirett, fast eiendoms rettsforhold, prosedyre. Hun er en erfaren prosedyreadvokat.

Arbeidserfaring
2011
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2008
2011
Partner, Advokatfirmaet Bjella AS
2000
2008
Partner, Advokatfirmaet Haavind AS
1996
2000
Partner, Advokatfirmaet Vislie, Ødegård & Kolrud
1992
1996
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Vislie, Ødegård & Kolrud
1991
1992
Dommerfullmektig, Lier, Røyken og Hurum sorenskriverembete/Drammen byrett
1988
1991
Førstekonsulent/lovrådgiver, Justisdepartementets lovavdeling
Utdanning
2006
Voldgiftsdommerutdannelsen i regi av Danske Advokater og Den Norske Advokatforeningen
2000
Møterett for Høyesterett
1987
Cand. jur., Universitetet i Oslo
1981
Sosiologi grunnfag, Universitetet i Oslo
Medlemskap/tillitsverv

Nestleder i styret for Troms Kraft AS

Nestleder i styret for Stiftelsen Radiumhospitalet

Leder for Advokatforeningsens ekspropriasjonsrettsutvalg

Leder for Havnelovutvalget

Rangering

Legal 500 – Electricity and renewable energy

Chambers Europe – Energy: Electricity

 

Rangert som “Leading individual” innen fornybar energi i The Legal 500’s “EMEA 2020 guide to outstanding lawyers i Europa, Midtøsten og Afrika”.

Publikasjoner

2015 Oreigningslova med kommentarer, Keiserud og Bjella

2007 Voldgiftsloven med kommentarer, medforfatter

2001 Kommunale selskaper og foretak, medforfatter

2001 Vannressursloven, medforfatter

1986 Interkommunale ansvarlige selskaper, Inst. for privatretts publ.

Diverse artikler