Kristin Bjella - Hjort
Hva leter du etter?

Kristin Bjella

Partner

Kristin Bjella er partner i Hjorts avdeling for industri og næringsliv. Bjella arbeider med rådgivning og prosedyre innen transaksjoner, fast eiendom, energi og naturressurser. Dette omfatter strategisk rådgivning i større prosjekter knyttet til eiendoms- og energisektoren, sistnevnte omfattende småkraft, vindkraft, vannkraft, samt nett. Foredragsholder innen selskapsrett, energirett, fast eiendoms rettsforhold, prosedyre. Hun er en erfaren prosedyreadvokat.

Arbeidserfaring
2011
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2008
2011
Partner, Advokatfirmaet Bjella AS
2000
2008
Partner, Advokatfirmaet Haavind AS
1996
2000
Partner, Advokatfirmaet Vislie, Ødegård & Kolrud
1992
1996
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Vislie, Ødegård & Kolrud
1991
1992
Dommerfullmektig, Lier, Røyken og Hurum sorenskriverembete/Drammen byrett
1988
1991
Førstekonsulent/lovrådgiver, Justisdepartementets lovavdeling
Utdanning
2006
Voldgiftsdommerutdannelsen i regi av Danske Advokater og Den Norske Advokatforeningen
2000
Møterett for Høyesterett
1987
Cand. jur., Universitetet i Oslo
1981
Sosiologi grunnfag, Universitetet i Oslo
Medlemskap/tillitsverv

Nestleder i styret for Ruter AS

Nestleder i styret for Troms Kraft AS

Nestleder i styret for Stiftelsen Radiumhospitalet

Leder for Advokatforeningsens ekspropriasjonsrettsutvalg

Leder for Havnelovutvalget

Rangering

Bjella er anbefalt både av Legal 500 og Chambers innenfor energi.

«Department head Kristin Bjella is hailed by sources as a «very renowned and capable lawyer.»She handles contentious and non-contentious mandates relating to hydroelectric and wind power production, including development projects, mergers and transactions, land rights issues and regulatory concessions. Interviewees say: «She is very experienced and knows the industry well.» Chambers

Publikasjoner

2015 Oreigningslova med kommentarer, Keiserud og Bjella

2007 Voldgiftsloven med kommentarer, medforfatter

2001 Kommunale selskaper og foretak, medforfatter

2001 Vannressursloven, medforfatter

1986 Interkommunale ansvarlige selskaper, Inst. for privatretts publ.