Enstemmig høyesterettsdom om forvaltning av utmarksressurser i Finnmark - Hjort
Hva leter du etter?

Enstemmig høyesterettsdom om forvaltning av utmarksressurser i Finnmark

Høyesterett i plenum avsa fredag 9. mars dom i sak om innholdet i etablerte kollektive bruksrettigheter for lokalbefolkningen på Finnmarkseiendommens (FeFo) grunn i Nesseby kommune.

Saken i korte trekk

17. – 26. januar 2018 har Høyesterett i plenum behandlet tvisten mellom Finnmarkseiendommen (FeFo) og Nesseby bygdelag. Spørsmålet i saken er hvem som har rett til å styre og forvalte utmarksressursene på Finnmarkseiendommens grunn i Nesseby kommune. Er det Finnmarkseiendommen (FeFo) som eier, eller lokalbefolkningen representert ved Nesseby bygdelag som bruksrettshaver?

Tvisteområdet utgjør ca. 450 km2, og saken handler om hvorvidt lokalbefolkningen har eksklusiv rett til utmarksressursene i eget område, også når det gjelder den økonomiske avkastingen av ressursene.

 

Utfallet av dommen

Fefo, representert av Hjortadvokatene Kristin Bjella og Frode A. Innjord, ble frifunnet i saken. Nesseby bygdelag nådde dermed ikke frem med kravet om rett til forvaltning av naturressursene i tvisteområdet.

Dommen, som var enstemmig, innebærer viktige prinsipielle avklaringer av en rekke juridiske spørsmål som vil ha betydning for den videre rettskartleggingen i Finnmark. Dommen understreker også at lokalbefolkningens bruksrettigheter må ivaretas og respekteres ved FeFos forvaltning, slik FeFo selv understreket under ankeforhandlingene for Høyesterett.

 

Her kan du lese pressemelding fra Høyesterett og dom.