Webinar: Kommuners vetorett til vindkraft - Hjort
Hva leter du etter?

Webinar: Kommuners vetorett til vindkraft

Temaet vindkraft er veldig populært og omdiskutert nå om dagen. Vi i Hjort ville se nærmere på hva kommuner har rett til, og stilte oss selv spørsmålet – «Har kommuner vetorett til vindkraft»?

Vindkraftutbygging har den senere tett fått mye fokus i den offentlige debatten, og også i ulike deler av forvaltningen og rettsapparatet. Ett vanskelig spørsmål er om kommunale interesser blir godt nok ivaretatt i dagens konsesjonssystem. Dette reiser både politiske og rettslige spørsmål. Det handler blant annet om hvilke verktøy en kommune har til å styre vindkraftutbygginger innen egne grenser.

I Hjort har vi både plan- og bygningsrett og energirett som våre spesialområder. På dette webinaret ser vi nærmere på de rettslige sidene ved vindkraftutbygginger, med særlig fokus på kommunens posisjon.

Kan den lokale kommunen nekte vindkraftutbygging etter dagens regler?

Vi setter søkelyset på dagens regelverk og den siste tids avgjørelser i rettsapparatet og forvaltningspraksis.

Ønsker du å se webinaret on-demand?

Webinar: Har kommuner vetorett til vindkraft?
Nyhetsbrev

Ved å registrere deg godtar du personvernerklæringene våre.

Kontaktperson