Webinar: Kommuners vetorett til vindkraft | Hjort

Hva leter du etter?

Webinar: Kommuners vetorett til vindkraft

Velkommen til webinar presentert av Hjorts energiavdeling!
Torsdag 18. juni
Kl. 11.00 -12.00

Vindkraftutbygging har den senere tett fått mye fokus i den offentlige debatten, og også i ulike deler av forvaltningen og rettsapparatet. Ett vanskelig spørsmål er om kommunale interesser blir godt nok ivaretatt i dagens konsesjonssystem. Dette reiser både politiske og rettslige spørsmål. Det handler blant annet om hvilke verktøy en kommune har til å styre vindkraftutbygginger innen egne grenser.

I Hjort har vi både plan- og bygningsrett og energirett som våre spesialområder. På dette webinaret ser vi nærmere på de rettslige sidene ved vindkraftutbygginger, med særlig fokus på kommunens posisjon.

Kan den lokale kommunen nekte vindkraftutbygging etter dagens regler?

Vi setter søkelyset på dagens regelverk og den siste tids avgjørelser i rettsapparatet og forvaltningspraksis.

Meld deg på webinaret her.

Kontaktperson