Solkraft- en fremtidig solskinnshistorie?
Hva leter du etter?

Solkraft- en fremtidig solskinnshistorie?

Energiutfordringer og det grønne skiftet påvirker kraftutbyggingen i Norge. Vi snakker med Kristin Melsenes fra Solgrid AS om utviklingen i solkraft.

Hør episoden på Spotify og på iTunes.
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 5

Til tross for at det finnes lite solkraftverk på bakken i dag i Norge, har solkraft et stort potensial.

I denne episoden er vi så heldig å ha Kristin Melsenes, CEO i Solgrid. Selskapet har allerede startet utviklingsprosessen og tror at rask utbyggingstid og mindre inngrep på natur, har energikilden et stort uforløst potensial i Norge.

 

Kristin Bjella, Sjur Obrestad Gabrielsen og Kristin Melsenes.

Fordeler med solkraft

Solkraft er energibæreren som gir lite inngrep i naturen fordi  solcellepanelene blir satt på stativer som senere kan tas ned. Solkraft er videre en energiformen som kan bygges ut raskt. Videre kan Kristin fortelle at også prisen på solkraftteknologien har falt med 85-90%, som har en stor påvirkning på lønnsomheten til prosjekter.

Utnyttelse av arealer med lavere naturverdi etter andre inngrep, er også noe Kristin og Solgrid ser på som en fordel med solkraften. I vindkraftparker vil det kunne være mulig å produsere solkraft mellom vindturbinene. Produksjonsprofilen til vindkraft og solkraft kan overlappe hverandre, og dermed dele nettilkobling, redusere kostandene og øke produksjonen ved prosjektene.

Det finnes også særtrekk ved Norge som er fordelaktig ved solkraftproduksjon. De elektroniske komponentene trives bedre i den kjøligere temperaturen sammenlignet med varmere forhold. Refleksjon fra snøen øker også produksjonsnivået ved bruk av tosidige paneler.

Utfordringer med solkraft

Solkraftutviklingen fører også med seg noen særskilte utfordringer. Selskapene er avhengige av passende og tilgjengelige arealer, i tillegg til at man må å finne en god samarbeidsform med nettselskaper. Dette er noe vi kommer nærmere innpå i episoden.

Solkraft- en fremtidig solskinnshistorie? (32 minutter) Energisk – en jusspodkast fra Hjort