Kontakt med kommuner i planleggingen av vind- og solkraft - Hjort
Hva leter du etter?

Kontakt med kommuner i planleggingen av vind- og solkraft

Nye regler for planlegging av konsesjonspliktige vindkraftanlegg gjør at utbyggere må få gjennomslag hos kommunen for å kunne realisere nye prosjekter. Tilsvarende regler for solkraftverk er for øyeblikket på høring. Vi har snakket med tidligere ordfører i Lier kommune, nå advokat i Hjorts avdeling for eiendom og entreprise, Gunn Cecilie Ringdal, om hvordan utbyggere bør gå frem overfor kommunen.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på Apple Podcast her
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 8

De nye reglene innebærer at utbygging av ny vindkraft og solkraft (dersom reglene vedtas) må avklares av kommunen før konsesjon kan gis etter energiloven. Avklaringen skal som hovedregel skje gjennom en områderegulering.

Før lovendringen gjaldt det for alle konsesjonspliktige anlegg etter energiloven et generelt unntak fra hovedregelen om at alle større bygg- og anleggstiltak må avklares gjennom reguleringsplan. For konsesjonspliktige anlegg etter energiloven, dvs. både større vann-, vind- og solkraftanlegg, kunne det gis konsesjon selv om området ikke var avklart gjennom reguleringsplan. Det eneste kravet var at tiltaket ikke kunne bygges i strid med kommunal arealplan. Dersom det ble gitt konsesjon etter energiloven i strid med kommunal arealplan, måtte kommunen endre planen eller gi dispensasjon.

De nye reglene innebærer en endring ved at det nå stilles krav om avklaring fra kommunen før konsesjon etter energiloven kan gis. Dette medfører at utbyggere må få gjennomslag hos kommunen på et tidlig stadium for å kunne realisere nye prosjekter.

Dagens gjest, Gunn Cecilie Ringdal

I denne episoden har programlederne Sjur Obrestad Gabrielsen og Kristin Bjella besøk av Gunn Cecilie Ringdal, som er advokat og partner i Hjorts avdeling for eiendom og entreprise. Ringdal har lang fartstid i politikken, både i kommunestyret i Lier kommune og som ordfører i samme kommune gjennom 8 år.  Med sin bakgrunn som advokat og politiker har hun erfaring med eiendomsutvikling både fra utbyggersiden og kommunesiden.

I denne episoden drøfter Gunn Cecilie, Kristin og Sjur hvilke problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med de nye reglene, og gir tips til hvordan utbyggere som har planer om utbygging av ny vind- eller solkraft bør gå frem overfor kommunen.

Kontakt med kommuner i planleggingen av vind- og solkraft (34 min) Energisk – en jusspodkast fra Hjort