Nye teknologier og muligheter som følge av det grønne skiftet - Hjort
Hva leter du etter?

Nye teknologier og muligheter som følge av det grønne skiftet

Det grønne skiftet presser frem behov for økt produksjon av fornybar kraft og nye løsninger innen energiområdet. Dette gir mange muligheter for både forskning og utvikling. Vi snakker med konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv, om deres prosjekter innen fornybar energi.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på Apple Podcast her
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 8

For å nå EUs målsetning om å øke fornybarandelen til 42,5 % innen 2030 tar EU i bruk ulike støtteordninger og det innvilges også mye penger til forskning på energiområdet. Omstillingen skaper både utfordringer og muligheter og  et av instituttene som daglig jobber med å finne nye løsninger på energiområdet og som bistår private og offentlige med sin forskning er SINTEF.

Om SINTEF

SINTEF er en stiftelse etablert av NTNU, som jobber med forskningsoppdrag og utvikling og drift av flere kjente laboratorier. Som et av verdens fremste energiforskningsmiljøer er stiftelsen svært engasjert i både europeisk og global energiforskning. Det innebærer at de jobber med mange spennende prosjekter innen ulike former for energi.

Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv

Med oss i denne samtalen har vi konsernsjef i forskningsinstituttet SINTEF, Alexandra Bech Gjørv. Som konsernsjef er Alexandra involvert og har oversikt over en rekke spennende energiprosjekter.

Alexandra Bech Gjørv har mye erfaring fra ulike sider av energisektoren. Hun har jobbet som jurist i Hydro og Equinor, og har vært styreleder i Hafslund og Eidsiva Energi. Ikke minst har hun vært partner i Advokatfirmaet Hjort i fem år. Siden 2016 har hun imidlertid vært konsernsjef i SINTEF, og siden 2023 også styreleder i Statkraft. Som hun sier selv, hun har vært ut og inn av kraftbransjen i ganske mange år.

Nye teknologier og prosjekter

SINTEF sin forskning bidrar både til bedre utnyttelse av eksisterende ressurser og til at nye teknologier kan implementeres i bransjen. Det gjør de ved å levere teknologi og modellverktøy til offentlige myndigheter slik at de kan forbedre sitt datagrunnlag og beslutningsgrunnlag for kraftbransjen. De jobber også mot det private med nye teknologiske løsninger som kan kommersialiseres på et senere tidspunkt.

I dagens episode av Energisk forteller Gjørv om forskningsprosjekter innen både havvind, vannkraft, energilagring og samspill mellom ulike kraftkilder. Det er tydelig at stiftelsen har vært sentral i utvikling på energifeltet over lang tid, og fortsatt utvikler nye teknologier som bransjen drar nytte av.

SINTEF har blant annet laboratorier hvor man kan teste kapasiteten til kraftkabler og trafoer i ulikt klima og utsatt for vind og vær. De har også utviklet modeller som muliggjorde testing av verdens første flytende vindmølle, og hvordan bølger påvirker kraftproduksjonen. I podkastepisoden går Gjørv enda nærmere inn på SINTEFs spennende prosjekter, og hvordan disse kan gi viktige bidrag i den grønne omstillingen.

Nye teknologier og muligheter som følge av det grønne skiftet (40 min) Energisk – en jusspodkast fra Hjort