Hvordan kan havnene bidra til det grønne skiftet? - Hjort
Hva leter du etter?

Hvordan kan havnene bidra til det grønne skiftet?

Hva er havnenes rolle i det grønne skiftet? Vi snakker med Tore Gautesen, havnedirektør i Karmsund Havn.

Hør episoden på Spotify og på iTunes
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 5

Det grønne skiftet påvirker industri og næringsliv på flere måter. Tore Gautesen har siden 2013 vært havnedirektør i Karmsund Havn. Han kan fortelle om hvordan havneselskapers hovedoppgaver ikke lenger er å håndtere tønner og paller. Havnene sin rolle i det grønne skiftet er å legge til rette dels for utbygging av fornybar energi, og å fasilitere dette på ulike måter. Dette vil kreve større arealer og trolig medføre at havnene tar en mer aktiv rolle i å tilby flere tjenester.

Foto: Karmsund Havn

Havner og flytende havvind

Tore forteller om hvordan havvindprosjektene er arealkrevende. Prosjektene vil kreve større og mer effektive havnearealer de neste ti årene. Han mener behovene må dekkes av både de private og kommunalt eide havnene. Det er mye som må legges til rette for, og flere må ta del i utviklingen. Karmsund Havn har selv store områder og relevant infrastruktur, for å kunne være en del av utviklingen fremover.

«Norge har veldig spennende muligheter og forutsetninger, så her gjelder det å bare komme i gang»

Norge har unike muligheter sammenlignet med mange andre land når det kommer til havvind og havner, med dype fjorder og vann. Tore mener vi har mulighet til å bygge en ny og fremtidsrettet industri, som har et stort eksportpotensial. Det vil dermed være viktig å få opp relevant infrastruktur raskt, for å aktivt kunne legge til rette for utbygging av havvind. Selskapet har identifisert et miste arealbehov de neste ti årene (2033) til å være 1,5 millioner kvadratmeter- en dobling fra dagens tall.

Han mener det også er viktig at havvindområdene vil være enkle å konvertere, i tillegg til å være attraktive til annen type bruk.

Hva er den optimale selskapsformen for havner?

I episoden diskuteres det hva som er de mest hensiktsmessige selskapsformene for havneselskaper, samt fordeler og ulemper med de ulike alternativene.

Karmsund Havn

Karmsund Havn IKS er et havneselskap eid av 6 kommuner. De eier et landområde på 750 dekar, i tillegg til 100 000 kvadratmeter innendørs. Dette gjør selskapet til en stor eiendomsbesitter. Hovedoppgavene til selskapet er å ivareta vareflyten inn og ut av regionen, legge til rette for næringsvirksomhet, samt forvaltning på vegne av eierkommunene. Inntekten til selskapet kommer hovedsakelig fra havnedriften, men også eiendomsutleie. Kun en liten del kommer fra avgifter sammenlignet med tidligere.

Hvordan kan havnene bidra til det grønne skiftet? (42 minutter 43 sekunder) Energisk – en jusspodkast fra Hjort