Hvordan utnytte kraftfordelingen bedre? - Hjort
Hva leter du etter?

Hvordan utnytte kraftfordelingen bedre?

Hvordan kan vi utnytte kapasiteten i strømnettet bedre, slik at behovet for utbygging av mer nett blir redusert? Vi snakker med Erling Dalberg, konserndirektør for marked og teknologi i Troms Kraft.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på iTunes her
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 6 

En analyse av fremtidig kraftbehov på Senja viste at kraftbehovet på øya vil bli firedoblet de neste ti årene. Overføringskapasiteten i strømnettet må være minst like stor som kraftforbruket. Dette betyr at økt kraftforbruk medfører økt utbygging av nett – med mindre det finnes tilgjengelig kapasitet i det eksisterende nettet. På Senja var det ikke mulig å bygge ut nytt nett raskt nok til å møte det nye kraftbehovet. Troms Kraft ønsket derfor å undersøke om det var mulig å utnytte den eksisterende kapasiteten i strømnettet bedre. Smart Senja-prosjektet ble etablert for å utføre disse undersøkelsene og gjennomføre konkrete tiltak.

Episodens gjest, Erling Dalberg, har vært med på Smart-Senja-prosjektet helt siden oppstarten. I episoden forteller han mer om hvilke løsninger som har blitt prøvd i prosjektet og hvordan de ulike løsningene har fungert. Erfaringene fra Smart-Senja-prosjektet viser at det er et stort potensial for bedre utnyttelse av nettet – både på Senja og ellers i landet.

Les mer om prosjektet her.

I stedet for at vi skal regulere opp et kraftverk, så regulerer vi ned et forbrukspunkt.

– Erling Dalberg

Hvordan utnytte kraftfordelingen bedre? (43 min) Energisk – en jusspodkast fra Hjort