Webinar: Siste nytt og utviklingstrekk innenfor fornybar energi | Hjort

Hva leter du etter?

Webinar: Siste nytt og utviklingstrekk innenfor fornybar energi

Mandag 24. august
Kl. 09:00-10:00

Det er en rivende utvikling innenfor fornybar energi. Myndighetene stiller nye krav til nettselskapene om funksjonelt og selskapsmessig skille, endring av merkevare, forslag om «effekttariff» på strøm, tilpasning av plusskundeordningen og endringer i inntektsreguleringen. Konflikter om utbygging av vindkraft på land behandles i forvaltningen og rettssalene. Nye områder utforskes og satses på, som hydrogen, CCS, havvind og elektrifisering av transportsektoren. EU sin vinterpakke og «Green Deal» skal implementeres og det skal bygges utenlandskabler. Samtidig er strømprisen rekordlav og kraftprodusentene slipper vannet forbi turbinene.

På dette webinaret trekker Hjorts advokater opp hovedlinjene i siste nytt i sektoren og retter blikket på aktuelle rettslige utfordringer.

Kristin Bjella er spesialist i energirett, organisering av virksomhet, skjønn og ekspropriasjon. Hennes kompetanse omfatter regulering, utbygging og forvaltning av vannkraft, vindkraft og nett, samt omorganisering og transaksjoner innenfor energisektoren. Aktuelle arbeidsområder er elektrifisering av transportsektoren, hydrogenproduksjon og nye forretningsområder for kraftbransjen.

Ola Hermansen er spesialist i energirett. Han har lang fartstid i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hvor han jobbet med alle typer vassdrags- og energirett. Ola har særskilt kompetanse innenfor havvind, CCS og IKT-sikkerhet. Ola har skrevet masteroppgave om havvind i Norge og CCS i Europa, samt vært sekretær for Holteutvalget (NOU 2018:14), som vurderte den nasjonale reguleringen og organiseringen av IKT-sikkerhet.

Klikk her for påmelding

Hjort-ukene 2020
Hjort-ukene er en årlig seminarrekke der vi hver morgen presenterer aktuelle problemstillinger. Tidligere år har lokalene vært fylt opp med gjester, interne og eksterne foredragsholdere, men i år blir det annerledes. Gjennom ti webinarer fordelt på ulike fagområder, gir vi juridiske oppdateringer som er relevante for deg og din virksomhet. Det er kostnadsfritt å delta.

For oss er det viktig at webinarene gir juridiske innhold som er relevante for deg og din virksomhet. Selv om vi i år ikke møtes fysisk, kan du stille spørsmål til foredragsholderne underveis i webinaret. Spørsmålene blir besvart på slutten av hvert webinar eller på e-post i etterkant.

Vi tilbyr også oppfølgingsmøter i forlengelse av webinarets tema. Her kan du ta opp konkrete problemstillinger og få juridiske råd og innspill. Kryss av for oppfølgingsmøte ved påmelding, og vi kontakter deg via telefon eller e-post.

Dersom du ønsker å delta på et av webinarene, men ikke har anledning på det oppsatte tidspunktet, kontakt marked@hjort.no, og du vil blir du fulgt opp når opptak av webinaret distribueres.

Les mer om Hjort-ukens webinarer