Webinar: Siste nytt og utviklingstrekk innenfor fornybar energi - Hjort
Hva leter du etter?

Webinar: Siste nytt og utviklingstrekk innenfor fornybar energi

Nye rammer for nettselskapene, utsatt frist for idriftsettelse av vindparker og finansiering av nye teknologier

Det er en rivende utvikling innenfor fornybar energi. Myndighetene stiller nye krav til nettselskapene om funksjonelt og selskapsmessig skille og forslag om «effekttariff» på strøm. Konflikter om utbygging av vindkraft på land behandles i forvaltningen og rettssalene. Nye områder utforskes og satses på, som hydrogen, CCS, havvind og elektrifisering av transportsektoren.

På dette webinaret ser Hjorts advokater nærmere på tre dagsaktuelle problemstillinger for energisektoren.

Nye rammer for nettselskapene
Vi går gjennom de nye kravene til nettselskapene og vurdere hva dette vil ha å si for handlingsrommet til nettselskapene og morselskapet. Hvilke oppgaver kan nettselskapet ta på seg utenom ordinær drift? Blir nettselskapet et helt frittstående selskap i konsernet uten nevneverdig innflytelse fra morselskapet?

Praksis og konsekvenser av nektet utsatt frist for idriftsettelse av vindparker
Vi ser nærmere på myndighetenes grunnlag og praksis for å gi utsatt frist for idriftsettelse av vindmølleparker. Er NVEs nye praksis med å nekte utsatt frist lovlig? Er det i samsvar med energiloven at konsesjonen kan falle bort dersom fristen oversittes?

Hvordan finansiere og kommersialisere ny teknologi som CCS, havvind, batterier, hydrogenproduksjon, elektrifisering?
Til slutt vil vi gi noen råd til utviklingen og kommersialiseringen av nye teknologier innen fornybar energi. Hvordan kan man skaffe finansiering og hvilke avtaler er det viktig å ha på plass tidlig i samarbeidsprosjekter?

 

Kristin Bjella er spesialist i energirett, organisering av virksomhet, skjønn og ekspropriasjon. Hennes kompetanse omfatter regulering, utbygging og forvaltning av vannkraft, vindkraft og nett, samt omorganisering og transaksjoner innenfor energisektoren. Aktuelle arbeidsområder er elektrifisering av transportsektoren, hydrogenproduksjon og nye forretningsområder for kraftbransjen.

Ola Hermansen er spesialist i energirett. Han har lang fartstid i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hvor han jobbet med alle typer vassdrags- og energirett. Ola har særskilt kompetanse innenfor havvind, CCS og IKT-sikkerhet. Ola har skrevet masteroppgave om havvind i Norge og CCS i Europa, samt vært sekretær for Holteutvalget (NOU 2018:14), som vurderte den nasjonale reguleringen og organiseringen av IKT-sikkerhet.

Ønsker du å se webinaret on-demand?

Webinar: Siste nytt og utviklingstrekk innenfor fornybar energi - Hjort-ukene 2020
Nyhetsbrev

Ved å registrere deg godtar du personvernerklæringene våre.

Hjort-ukene 2020
Hjort-ukene er en årlig seminarrekke der vi hver morgen presenterer aktuelle problemstillinger. Tidligere år har lokalene vært fylt opp med gjester, interne og eksterne foredragsholdere, men i år blir det annerledes. Gjennom ti webinarer fordelt på ulike fagområder, gir vi juridiske oppdateringer som er relevante for deg og din virksomhet. Det er kostnadsfritt å delta.

For oss er det viktig at webinarene gir juridiske innhold som er relevante for deg og din virksomhet. Selv om vi i år ikke møtes fysisk, kan du stille spørsmål til foredragsholderne underveis i webinaret. Spørsmålene blir besvart på slutten av hvert webinar eller på e-post i etterkant.

Vi tilbyr også oppfølgingsmøter i forlengelse av webinarets tema. Her kan du ta opp konkrete problemstillinger og få juridiske råd og innspill. Kryss av for oppfølgingsmøte ved påmelding, og vi kontakter deg via telefon eller e-post.

Dersom du ønsker å delta på et av webinarene, men ikke har anledning på det oppsatte tidspunktet, kontakt marked@hjort.no, og du vil blir du fulgt opp når opptak av webinaret distribueres.

Les mer om Hjort-ukens webinarer