Seminar: Elektrifisering av havnene – hvor trykker skoen? - Hjort
Hva leter du etter?

Seminar: Elektrifisering av havnene – hvor trykker skoen?

Elektrifisering av maritim sektor kan føre til store kutt i utslippene. Rapport skrevet av Menon Economics for Energi Norge viser at elektrifisering vil kunne bidra til nesten 210 milliarder kroner i økt verdiskapning frem mot 2040.

Elektrifisering av maritim sektor kan føre til store kutt i utslippene. Rapport skrevet av Menon Economics for Energi Norge viser at elektrifisering vil kunne bidra til nesten 210 milliarder kroner i økt verdiskapning frem mot 2040. Vi holdt et seminar tidligere i 2020 for å konkretisere hva som kreves for å elektrifisere norske havner. Hva sier regelverket, hvor kan man få støtte, og hva er utfordringene.

Her ser dere agendaen for seminaret:

– Velkommen ved Hjort
Elektrifisering av havner vil kunne føre til store kutt i utslippene og økt verdiskapning, men hvordan får man det til? Hjort innleder med å trekke frem noen av problemstillingene som er knyttet til elektrifisering av havner.

– Rammevilkår for nettilknytning
Hvilke konsesjoner kreves og hvilke begrensninger pålegges aktørene – Eirik Grønvold Eggum, Reguleringsmyndigheten for energi (RME)

Krav om omsetningskonsesjon, anleggsbidrag, funksjonelt- og/eller selskapsmessig skille, inntektsramme? RME kan stille krav til både anleggseier og nettselskapene

– Finansiering av landstrøm
Gjennomgang av støtteprogram relatert til landstrøm i havner – Reidun Svarva, Enova

Enova varsler nye virkemidler for fremtidige prosjekter

– Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2020
Hva betyr dette for elektrifisering av havnene?- Kristin Bjella, Hjort

Ny havne- og farvannslov gir nye muligheter for forvaltningen av havnenes kapital og ressurser, vil dette gjøre det enklere eller vanskeligere å elektrifisere havnene?

– Hvilke muligheter og utfordringer har nettselskapene ved elektrifisering av havn
Ulf Møller, Energi Norge

Er avbrytbar tariff nøkkelen til suksess?

– Hvordan elektrifisere en havn
Erfaringer fra elektrifiseringen av Kristiansand Havn – Jan Erik Eldor, Agder Energi Nett

Erfaringer fra elektrifiseringen av Borg Havn – Tore Lundestad, Borg Havn

– Oppsummerende paneldebatt med innlederne – hvor trykker skoen, og hvilke tiltak er nødvendig?

Ønsker du å se på webinaret on-demand?

Webinar: Elektrifisering av havnene - Hvor trykker skoen?
Nyhetsbrev

Ved å registrere deg godtar du personvernerklæringene våre.