Hjort har bistått Bergen Havn AS med kjøp av to selskaper på Ågotnes | Hjort
Hva leter du etter?

Hjort har bistått Bergen Havn AS med kjøp av to selskaper på Ågotnes

Ett steg nærmere ny godshavn

Bergen Havn er ett steg nærmere en ny godshavn på Ågotnes etter kjøpet av 78,95 % av aksjene i de to selskapene Bergen Havn Ågotnes AS og Bergen Havn Utvikling AS fra KS Coast Central Base. De resterende 21,05 % av aksjene i selskapene eies av Øygarden kommune.

Transaksjonen ble gjennomført 22. desember 2020, og Bergen Havn AS ble bistått av advokatene Jørn A. UggerudKristin Bjella, Mariann Andersen, Kjersti Cecilie Jensen og Pernille Edh Hasselgård.

«2027 peker seg ut som et aktuelt årstall for endelig etablering. Vi ser for oss en gradvis utflytting til Ågotnes, men vi er tydelige på at vi ikke kan etablere oss der ute før Sotrasambandet er ferdig. En godshavn på Ågotnes passer godt inn i nullutslippsvisjonene for Bergen Havn. Den nye havnen vil kunne bli et godsknutepunkt i regionen, og det vil legges til rette for nullutslipps sjøtransport mellom knutepunktene Ågotnes og industri og varelagre i distriktet», sier havnedirektør Johnny Brevik.

 

Fakta

Bergen havn er Norges nest største havn, og en av de største cruisehavnene i Nord-Europa. Fra 1.mai 2019 endret en selskapsform, og gikk fra å være et interkommunalt samarbeid  til å bli et aksjeselskap. Selskapet Bergen Havn AS er et havnesamarbeid mellom Bergen kommune og omlandskommunene Alver, Askøy, Austrheim, Bjørnafjorden, Fedje og Øygarden. De viktigste oppgavene til selskapet  er å forvalte, drifte og utvikle havneområdene, og å fremme sjøtransport. 

Les mer om prosjektet her.