Hva leter du etter?

Aktuelt

Nyheter og aktuelle tema fra ulike rettsområder og bransjer

Næringsliv, Offentlig forvaltning

Omorganisering av offentlig næringsvirksomhet

Kommuner og andre offentlige virksomheter som tilbyr tjenester (og varer) som også kan leveres av private, må være forberedt på nye krav til organisering av virksomheten. Dersom virksomheten har noe omfang, kan det bli stilt krav om omdanning til aksjeselskap eller føring av separate regnskaper. Bakgrunnen er en henvendelse fra EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) i 2015 knyttet til reglene om statsstøtte. ESA er bekymret for at private foretak ville kunne oppleve en konkurranseulempe sammenlignet med offentlige foretak. Problemstillingen har vært til vurdering i flere år, og en avklaring nærmer seg.

Koronaviruset, Næringsliv

Sommerferie, koronakrise, permittering og ferieavvikling – hvilke regler gjelder?

Sommeren nærmer seg og mange arbeidsgivere og arbeidstakere har spørsmål knyttet til ferieavvikling i den spesielle situasjonen Koronaviruset har medført. Hvilken betydning har det for ferieavvikling at arbeidstakere i bedriften er permittert? Har arbeidstaker rett til å endre eller utsette allerede avtalt ferietid på grunn av karantene- eller reisebegrensninger? Når skal de ansatte motta feriepenger?