Hva leter du etter?

Aktuelt

Nyheter og aktuelle tema fra ulike rettsområder og bransjer

Næringsliv

Hvilket tilbehør og løsøre skal følge med boligen ved salg?

Lov om avhending av fast eiendom (avhendingslova) regulerer kjøper og selgers plikter og rettigheter ved kjøp og salg av fast eiendom. Hvilket løsøre og øvrig tilbehør som skal medfølge eiendommen kan avtales fritt mellom partene, men dersom det ikke foreligger en særskilt avtale, følger det av § 3-4 at eiendommen skal overdras med de ting som er på eiendommen og som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der.