Podkast: Fremtidens kraftproduksjon i Norge: Mer av alt – raskere?
Hva leter du etter?

Fremtidens kraftproduksjon i Norge: Mer av alt – raskere?

Hvordan bør den norske energipolitikken utformes fremover? Vi snakker med Lars Sørgard, leder av Energikommisjonen.

Hør episoden på Spotify og på iTunes
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 6

 

Norge står overfor flere dilemmaer tilknyttet energipolitikken.

Energikommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. februar 2022. 1. februar 2023 overleverte det bredt sammensatte utvalget rapporten «Mer av alt – raskere — Energikommisjonens rapport», der kommisjonen har kartlagt energibehovet og foreslått tiltak for økt energiproduksjon i Norge.

Lars var leder for Energikommisjonen. Han er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshandelshøyskole, og har tidligere vært konkurransedirektør i Konkurransetilsynet.

Lars var leder for energikommisjonen og er tidligere konkurransedirektør i Konkurransetilsynet. I dag er han professor ved Norges Handelshøyskole i samfunnsøkonomi. Lars forteller om hvordan kommisjonen har kartlagt Norges fremtidige energibehov, og hvilke forslag de kom med for å sikre økt energi i Norge. Kommisjonen hadde et vidt mandat, langsiktige mål og kort frist.

Lars Sørgard

Utbygging og økt produksjon

Lars trekker særlig frem behovet for økt kraftproduksjon i årene fremover, i tillegg til at prosesser må effektiviseres. Økt kraftproduksjon kan føre med seg mye konflikt, men kommisjonen foreslår mer og raskere utbygging.

I episoden fremhever Lars også at skatte- og avgiftspolitikken må legge bedre til rette for utbygging. Bransjen har behov for forutsigbarhet, og det vil være viktig å lage systemer som er forutsigbare og troverdige, samtidig som de har en samfunnsaksept. For å oppnå samfunnsaksepten mener han at grunnrentebeskatning vil være viktig i tiden fremover.

 

Kristin Bjella, Lars Sørgard og Sjur O. Gabrielsen

Effekten av høyere strømpriser

Energisparing blir trukket frem som et fremtidig mål og behov. Den siste tiden har vi sett hvordan en høyere strømpris fører til mer sparing og en endring i strømforbruket. Dette viser at prismekanismen er viktig i et samfunn hvor vi må få et lavere energiforbruk.

En nasjonal handlingsplan for energieffektivisering kan bidra til mer energisparing og effektivisering. Alt må settes inn et i tydeligere system hvor det stilles strengere krav. Lars trekker for eksempel frem at det kan  stilles strengere krav til nybygg fremover, ettersom mye av energiforbruket i dag går til å varme opp bygg.

Fremtidens kraftproduksjon i Norge: Mer av alt – raskere? () Energisk – en jusspodkast fra Hjort