Kristian Brandt - Hjort
Hva leter du etter?

Kristian Brandt

Partner

Kristian Brandt har særlig kompetanse innen forvaltningsrett, miljørett, granskning og compliance. Han bistår både private og offentlige virksomheter med strategisk rådgivning, myndighetskontakt og i tvistesaker innenfor et bredt spekter av områder, herunder regulatoriske forhold, offentlige rammebetingelser og avtaler med det offentlige. Kristian har dessuten omfattende erfaring fra en rekke granskningsoppdrag.

Arbeidserfaring
2022
Avdelingsleder for industri og offentlig sektor, Advokatfirmaet Hjort
2020
Partner, Advokatfirmaet Hjort
2016
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort
2013
Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Hjort
2010
Seniorrådgiver, Statsministerens kontor
2004
Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver/kontorsjef, Sivilombudsmannen
2003
Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
Utdanning
2004
Cand. jur., Universitetet i Oslo
Medlemskap/tillitsverv

Leder av Advokatforeningens lovutvalg for forvaltningsrett

Leder av faggruppen Energy & Environmental i TerraLex

Styremedlem, Advokatfirmaet Hjort

Advokatundersøkelse 2023 – Lovende Talent i gransking og compliance

Publikasjoner

Offentleglova. Lovkommentar. Universitetsforlaget 2018