Kristian Brandt - Hjort
Hva leter du etter?

Kristian Brandt

Partner

Kristian Brandt er partner i Hjorts avdeling for offentlig sektor. Brandt har særlig kompetanse innen forvaltningsrett, miljørett, granskning og compliance. Brandt bistår både private og offentlige virksomheter med strategisk rådgivning, myndighetskontakt og i tvistesaker innenfor et bredt spekter av områder, herunder regulatoriske forhold, offentlige rammebetingelser og avtaler med det offentlige. Brandt har dessuten omfattende erfaring fra en rekke granskningsoppdrag.

Arbeidserfaring
2020
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2016
2019
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2013
2015
Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2010
2012
Seniorrådgiver, Statsministerens kontor
2004
2010
Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver/kontorsjef, Sivilombudsmannen
2003
2004
Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
Utdanning
2004
Cand. jur., Universitetet i Oslo
Medlemskap/tillitsverv

2020 – Advokatforeningens lovutvalg for forvaltningsrett

2020 – Leder av faggruppen Energy & Environnental i TerraLex.

Publikasjoner

Offentleglova. Lovkommentar. Universitetsforlaget 2018