Frokostseminar | Granskinger i offentlige virksomheter - Hjort
Hva leter du etter?

Frokostseminar | Granskinger i offentlige virksomheter

Velkommen til frokostseminar hos Hjort!
Tirsdag 3. mai 2022
Kl. 8:30 – 9:30
Registrering og frokost fra kl. 8:00

Noen ganger er det nødvendig å gjennomføre ekstern gransking. Offentlige virksomheter er underlagt noen særlige krav og må ivareta noen særlige hensyn. Dette har betydning for hvordan granskingsprosessen bør legges opp.

Vi inviterer til frokostseminar der vi ser nærmere på gransking i offentlige virksomheter. Vi gjennomgår blant annet hvilke saksbehandlingsregler som gjelder, om berørte har partsrettigheter etter forvaltningsloven og hva allmennheten kan kreve innsyn i. Vi gir også tips om hva oppdragsgiver bør være særlig bevisst på før det iverksettes ekstern gransking, hvordan mandatet bør utformes og hvordan granskingsprosessen bør legges opp.

Meld deg på. 

Seminaret er gratis.