Webinar: Arbeidsgivers håndtering av varsler - Hjort
Hva leter du etter?

Webinar: Arbeidsgivers håndtering av varsler

Varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten stiller arbeidsgiver overfor en rekke vanskelige spørsmål og valg. Hvilke tiltak skal iverksettes for å avdekke hva som faktisk har skjedd? Hvor omfattende skal undersøkelsen av varselet være og hvem skal foreta undersøkelsen? Hvem skal orienteres, og hvordan skal de involverte ivaretas? Skal forholdet anmeldes?

Hjort har betydelig erfaring med å bistå private og offentlige virksomheter med undersøkelser, blant annet av varsler etter arbeidsmiljøloven. På webinaret gjennomgår vi arbeidsgivers håndtering av varslingssaker og kommer med konkrete tips til hvordan arbeidsgiver bør gå frem. Vi ser nærmere på forholdet til politietterforskning og de vurderingene arbeidsgiver må gjøre for å avklare om forholdet bør eller skal anmeldes. I tillegg ser vi på den nye bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 2 A-1 (3), som fastsetter at ytringer om eget arbeidsforhold ikke regnes som varsling.

Kristian Brandt har omfattende erfaring fra en rekke granskingsoppdrag for både private og offentlige oppdragsgivere. Han har bistått det regjeringsoppnevnte utvalget som gransker den såkalte EØS-saken, og sitter i Advokatforeningens arbeidsutvalg som skal revidere retningslinjene for private granskinger.

Einar Engh har hatt hovedansvaret for en rekke arbeidsrettslige granskinger for både private og offentlige virksomheter der det er varslet om påståelig lovstridig arbeidsmiljø og trakassering. I tillegg har han bistått i en rekke varslingssaker.

Kristin Veierød har gjennomført granskninger for både private og offentlige oppdragsgivere. Hun ledet blant annet firmaets bistand til styret i DNB ASA i den såkalte Panama Papers-undersøkelsen. Kristin har også bistått flere som har vært undergitt gransking.

Pål Sverre Hernæs har særlig kompetanse innenfor saker om økonomisk kriminalitet, gransking og compliance. Han har lang erfaring som politiadvokat ved Økokrim og Oslo politidistrikt.

Ønsker du å se webinaret on-demand?

Webinar: Arbeidsgivers håndtering av varsler - Hjort-ukene
Nyhetsbrev

Ved å registrere deg godtar du personvernerklæringene våre.

 

Hjort-ukene 2020
Hjort-ukene er en årlig seminarrekke der vi hver morgen presenterer aktuelle problemstillinger. Tidligere år har lokalene vært fylt opp med gjester, interne og eksterne foredragsholdere, men i år blir det annerledes. Gjennom ti webinarer fordelt på ulike fagområder, gir vi juridiske oppdateringer som er relevante for deg og din virksomhet. Det er kostnadsfritt å delta.

For oss er det viktig at webinarene gir juridiske innhold som er relevante for deg og din virksomhet. Selv om vi i år ikke møtes fysisk, kan du stille spørsmål til foredragsholderne underveis i webinaret. Spørsmålene blir besvart på slutten av hvert webinar eller på e-post i etterkant.

Vi tilbyr også oppfølgingsmøter i forlengelse av webinarets tema. Her kan du ta opp konkrete problemstillinger og få juridiske råd og innspill. Kryss av for oppfølgingsmøte ved påmelding, og vi kontakter deg via telefon eller e-post.

Dersom du ønsker å delta på et av webinarene, men ikke har anledning på det oppsatte tidspunktet, kontakt marked@hjort.no, og du vil blir du fulgt opp når opptak av webinaret distribueres.

Les mer om Hjort-ukens webinarer