Hva leter du etter?

Aktuelt

Nyheter og aktuelle tema fra ulike rettsområder og bransjer

Koronaviruset, Privatjus

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av COVID-19 – og betydningen av forskriftens straffebestemmelse

Som følge av den massive utbredelsen av koronaviruset (COVID-19) har det fra myndighetens side vært nødvendig å komme med en rekke sentrale og lokale forskrifter for å begrense smitten i så stor grad som mulig. Blant disse kan det trekkes frem vedtak om møteforbud og stenging av virksomhet (FOR-2020-03-12-270), vedtak om karantene etter reiser utenfor Norden (FOR-2020-03-12-271) og forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen (FOR-2020-03-15-293). I tillegg har det kommet forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av COVID-19 (FOR-2020-03-15-293).

Koronaviruset, Privatjus

Hvilken betydning har utbruddet av koronaviruset for fastsatt eller avtalt samvær med barn?

Smittevernmyndighetene har som kjent den 12. mars 2020 besluttet å stenge alle landets skole og barnehager. Vi har i skrivende stund – bare noen dager etter at vedtaket ble iverksatt – allerede mottatt flere henvendelser fra foreldre med spørsmål om hvordan samvær etter barneloven skal praktiseres i disse Korona-tider. Spørsmålene kommer fra både samværsforeldre og foreldre som barna har fast bosted hos.