Advokatforeningens lovutvalg 2022 - Hjort
Hva leter du etter?

Advokatforeningens lovutvalg 2022

Kristian Brandt leder utvalget for forvaltningsrett.

Vi er svært glade for at Kristian Brandt har blitt utnevnt til leder av lovutvalget for forvaltningsrett av hovedstyret i Advokatforeningen. Lovutvalgene består av advokater med spisskompetanse innenfor de enkelte utvalgs fagfelt. Brandts lange og brede kompetanse og erfaring med forvaltningsrett vil komme lovutvalget til gode.

Advokatforeningens lovutvalg er foreningens ekspertorgan, og har som mål å påvirke rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og mediekontakt. De ulike lovutvalgene gjør en viktig jobb, blant annet ved å skrive Advokatforeningens høringsuttalelser. Rundt hundre høringsuttalelser blir gitt av Advokatforeningen hvert år.

– Jeg ser frem til å fortsette å bidra til rettsutviklingen innenfor dette området, nå som leder av lovutvalget, sier Brandt.

– Forvaltningen er stadig i endring, og krav til effektivitet og nye måter å arbeide på kan støte an mot etablerte rettssikkerhetsgarantier. Advokatforeningens lovutvalg er en viktig premissleverandør for lovgiver, og en vaktbikkje der rettssikkerheten er truet eller under press. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet sammen med de andre dyktige medlemmene i lovutvalget, utdyper Brandt.

For oss i Hjort er kunnskapsdeling viktig. Vi ønsker å gjøre en forskjell når rett skal skilles fra galt, når jussen skal veies opp mot utvikling og muligheter. Derfor er Hjort er til stede når nye lover, regler og normer skal finne sin form.