Advokatforeningens lovutvalg 2022 - Hjort
Hva leter du etter?

Advokatforeningens lovutvalg 2022

Engasjerte Hjortadvokater bidrar til rettsutviklingen gjennom deltakelse i Advokatforeningens lovutvalg.

Advokatforeningen har en rekke lovutvalg som er inndelt etter fagområder. Til disse oppnevner Advokatforeningens hovedstyre advokater med særskilt ekspertise innenfor sitt fagfelt. Utvalgene skal bedrive rettspolitisk arbeid, og bidrar til rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og mediekontakt. Flere advokater fra Hjort deltar i disse lovutvalgene.

Hjortpartner Liv Zimmermann er oppnevnt som leder av lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål. Liv har omfattende erfaring som advokat innenfor fast eiendom, og sitter videre på en spisskompetanse i plan- og bygningssaker. Hun har tidligere bidratt til flere lovgivningsprosesser, som medlem av både bygningslovutvalget og eierseksjonsutvalget.

I utvalget for forvaltningsrett sitter Hjortpartner Kristian Brandt som leder. Kristians lange og brede kompetanse og erfaring med forvaltningsrett kommer lovutvalget til gode. – Forvaltningen er stadig i endring, og krav til effektivitet og nye måter å arbeide på kan støte an mot etablerte rettssikkerhetsgarantier. Advokatforeningens lovutvalg er en viktig premissleverandør for lovgiver, og en vaktbikkje der rettssikkerheten er truet eller under press, uttaler Brandt.

Advokatforeningens lovutvalg er en viktig premissleverandør for lovgiver, og en vaktbikkje der rettssikkerheten er truet eller under press

– Partner Kristian Brandt

I utvalget for strafferett og straffeprosess er Hjortpartner Christian B. Hjort medlem. Christian bidrar blant annet med sin langvarige erfaring når det kommer til økonomiske straffesaker, og har representert mange selskaper og privatpersoner i saker vedrørende korrupsjon, innsidehandel, markedsmanipulasjon, økonomisk utroskap og skattesvik.

Partner Christian B. Hjort.

Hjort er stolte over å ha flere advokater som sitter i disse utvalgene. For oss i Hjort er det viktig å kunne bidra til samfunnet, og gjennom kunnskapsdeling i utvalgene er vi med på å forbedre og videreutvikle jussen i en riktig retning.