Hjort-advokat bak nytt e-læringskurs i offentleglova - Hjort
Hva leter du etter?

Hjort-advokat bak nytt e-læringskurs i offentleglova

Advokat Kristian Brandt har sammen med Storyboard AS laget e-læringskurs om offentleglova på oppdrag for Difi.

Åpenhet er en grunnleggende forutsetning for reell ytringsfrihet og et levende demokrati, og viktig for blant annet å avdekke og motvirke kritikkverdige forhold.

Offentleglova gir alle rett til innsyn i statlig og kommunal forvaltning. Loven gir også rett til innsyn i selskaper der stat eller kommune har dominerende eierskap, med unntak for selskaper som først og fremst driver næringsvirksomhet.

E-læringskurset gir en praktisk innføring i de sentrale reglene i offentleglova, og viser hvordan loven kan brukes i praksis. Kurset er et nyttig verktøy både for ansatte i de virksomhetene som er omfattet av loven og andre som jobber med åpenhet og innsyn.

Kurset ble lansert i dag, og er tilgjengelig for alle her.

Se også lenke til Storyboard.