Revisjon av retningslinjer for private granskninger - Hjort
Hva leter du etter?

Revisjon av retningslinjer for private granskninger

Advokatforeningens utvalg har lagt frem nye retningslinjer for private granskinger til høring

Hjortadvokat Kristian Brandt har deltatt i Advokatforeningens utvalg som har lagt frem nye retningslinjer for private granskinger som i disse dager er sendt på høring. Advokatforeningens retningslinjer benyttes av advokater og andre som utfører granskingsoppdrag, og har bidratt til å gjøre granskingsprosessen mer forsvarlig, forutberegnelig og rettssikker for de involverte. De reviderte retningslinjene er nå forenklet og modernisert i tråd med hva som anses som best practice.

Kristian Brandt har ledet og deltatt i en rekke granskingsoppdrag i privat og offentlig sektor, og bistår også varslere, omvarslede og andre berørte i granskingssaker.