Advokatbistand i offentlig sektor | Hjort
Hva leter du etter?

Offentlig sektor

Alminnelig forvaltningsrett regulerer alle sidene ved offentlig virksomhet, også der det offentlige driver forretningsvirksomhet.

Har du spørsmål knyttet til Offentlig sektor? Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter
Kontakt oss

Kontakt offentlig sektor

Send oss en e-post, ring 22 47 18 00 eller fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

NO - Kontakt oss - Offentlig sektor