Advokatbistand i offentlig sektor | Hjort
Hva leter du etter?

Offentlig sektor

Alminnelig forvaltningsrett regulerer alle sidene ved offentlig virksomhet, også der det offentlige driver forretningsvirksomhet.