Hjortadvokater nominert til hedersprisen "Årets tidsskriftartikkel" - Hjort
Hva leter du etter?

Hjortadvokater nominert til hedersprisen «Årets tidsskriftartikkel»

Universitetsforlagets 55 tidsskrifter gir samfunnet tilgang til ny og viktig kunnskap innenfor en rekke fagområder. «Årets tidsskriftartikkel» er en ekte hederspris der forlaget ønsker å fremheve ikke bare ny, men også godt formidlet kunnskap.

Vi er derfor veldig stolte av at Frode A. Innjord, Kristian Brandt og Cathrine Aulies artikkel «Opprydding i forurenset sjøbunn – kostnadsansvar for forurensning som skyldes tidligere lovlige utslipp» er nominert til «Årets tidsskriftartikkel» 2017.

Hjort har som mål å speile det samfunnet vi lever i, og et genuint ønske om å formidle juridisk kunnskap om tidsaktuelle temaer på en lettfattelig måte. Våre advokater skriver derfor gode artikler om ulike juridiske problemstillinger, kommenterer rettsavgjørelser og så videre.

 

Følg oss her på hjemmesiden eller LinkedIn for å lese et bredt utvalg av våre fagartikler