Offentleglova er endelig lansert - Hjort
Hva leter du etter?

Offentleglova er endelig lansert

Hjortadvokat Kristian Brandt har sammen med Jon Sverdrup Efjestad, Hanne Harlem og Camilla Selman utgitt lovkommentaren «Offentleglova».

I denne boken går forfatterne grundig igjennom offentleglovas bestemmelser, blant annet i lys av en rekke uttalelser fra Justisdepartementets lovavdeling og Sivilombudsmannen. Det er lagt vekt på å bruke eksempler i teksten og å drøfte forholdet mellom ulike bestemmelser. Bestemmelsene i offentlegforskrifta er utførlig behandlet, i tillegg til drøftelser av reglene om dokumentoffentlighet etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Boken behandler også forholdet mellom offentleglova og personopplysningsloven, reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven og kravene til journalføring etter arkivforskriften.

Lovkommentaren er et nyttig hjelpemiddel for alle som har behov for å sette seg inn i offentleglovas bestemmelser, som advokater, jurister, saksbehandlere i forvaltningen eller journalister.