Stenging av barnehager og skoler – Hva nå? - Hjort
Hva leter du etter?

Stenging av barnehager og skoler – Hva nå?

Barnehager og skoler stenges i hele landet. Stenging får stor betydning ikke bare for berørte barn, elever og foreldre, men også for driftere av barnehager og skoler, samt deres ansatte.

Myndighetene kan sette i verk smitteverntiltak med hjemmel i smittevernloven. Dersom det er nødvendig for å hindre at en allmennfarlig smittsom sykdom blir overført, kan det enkelte kommunestyre vedta stenging av skoler og barnehager. Det samme gjelder forbud mot sosiale sammenkomster og stenging av blant annet bedrifter og arbeidsplasser, eksempelvis flyplasser, svømme- og idrettshaller, teater, kino og butikker for å nevne noen. Dersom det er nødvendig vil Helsedirektoratet kunne treffe vedtak som gjelder hele eller deler av landet. Loven gjelder tiltak uavhengig av om de er i offentlig eller privat regi, og vil således ramme offentlige og private aktører på samme måte.

Smitteverntiltakene reiser særlige problemstillinger, som inkluderer:

  • Konsekvenser av stengt drift
  • Håndtering av kontraktsrelasjoner
  • Permittering eller oppsigelse av ansatte
  • Håndtering av sykefravær

Vi har eksperter på de fleste rettsområder som kan tenkes å bli berørt av virusutbruddet. Ta kontakt med oss dersom du eller din virksomhet har juridiske spørsmål knyttet til koronaviruset, herunder behov for bistand i forbindelse med smitteverntiltak.