Christopher Hansteen - Hjort
Hva leter du etter?

Christopher Hansteen

Partner

Christopher Hansteen er spesialist i arbeidsrett, foreningsrett, tjenestemannsrett, pensjon og prosedyre. Han har også betydelig erfaring fra arbeid med menneskerettigheter. Christopher har møterett for Høyesterett og har omfattende prosedyreerfaring. Han har bistått organisasjoner, arbeidsgivere og arbeidstakere innenfor alle sektorer, er mye brukt som foredragsholder og har skrevet bøker og artikler innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett. Han har vært styremedlem i norsk arbeidsrettslig forening og i flere menneskerettighetsorganisasjoner.

Arbeidserfaring
2020
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2014
2020
Partner, Advokatfirmaet Grette AS
2011
Møterett for Høyesterett
2000
2014
Advokat, Landsorganisasjonen i Norge
1998
2000
Dommerfullmektig, Sunnmøre herredsrett (Ålesund)
1995
1998
Advokat, Landsorganisasjonen i Norge
1994
1995
Advokatfullmektig, Landsorganisasjonen i Norge
1992
1994
Konsulent/førstekonsulent, Prisdirektoratet/Konkurransetilsynet
Utdanning
1992
Cand. jur., Universitetet i Oslo
1988
Mellomfag i sosialøkonomi, Universitetet i Oslo
Medlemskap/tillitsverv

Medlem av redaksjonskomiteen til tidsskriftet «Arbeidsrett»

Styremedlem i Human Rights House Foundation

 

Rangering

Hansteen er anbefalt i kategorien arbeidsrett i både Chambers and Partners og The Legal 500, to internasjonale og høyt anerkjente rangeringsbyråer. Hansteen er også rangert i prosedyre av The Legal 500.

«His skills, analysis and ability to win legal cases has been extremely important for us.» Chambers and Partners

 

Publikasjoner

Medforfatter av Gyldendals kommentarutgave til arbeidsmiljøloven, 3. utgave 2020.

Redaktør/medforfatter av Interessetvister og arbeidskamp, et verk som dekker den dynamiske delen av kollektiv arbeidsrett (Gyldendal 2015).

Medforfatter av bok om «Grønne tariffavtaler» (Gyldendal 2020).

Tvister om valg av tariffavtale og om organisasjonsgrenser, Tidsskrift for Arbeidsrett 1/2015.

Tariffhopping – begrensninger og muligheter, Festskrift til Stein Evju.

Bokanmeldelser:

    • Anmeldelse av P. Wahlgren (ed.) Stabilty and Change in Nordic Labour Law, Arbeidsrett og arbeidsliv 1/2003
    • Anmeldelse av Erik Møse Menneskerettigheter (2002), Advokatbladet 2003
    • Anmeldelse av Evjus bok Arbeidsrett utvalgte artikler 2001-2010, Lov & Rett 3/2012 s. 182-192