Christopher Hansteen - Hjort
Hva leter du etter?

Christopher Hansteen

Partner
Møterett for Høyesterett

Christopher Hansteen er spesialist i arbeidsrett, foreningsrett, tjenestemannsrett, pensjon og prosedyre. Han har også betydelig erfaring fra arbeid med menneskerettigheter.

Christopher har møterett for Høyesterett og har omfattende prosedyreerfaring. Han har bistått organisasjoner, arbeidsgivere og arbeidstakere innenfor alle sektorer. Han er også mye brukt som foredragsholder og har skrevet bøker og artikler innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett.

Christopher har vært styremedlem i norsk arbeidsrettslig forening og i flere menneskerettighetsorganisasjoner.

Arbeidserfaring
2020
Partner, Advokatfirmaet Hjort
2014
2020
Partner, Advokatfirmaet Grette AS
2011
Møterett for Høyesterett
2000
2014
Advokat, Landsorganisasjonen i Norge
1998
2000
Dommerfullmektig, Sunnmøre herredsrett (Ålesund)
1995
1998
Advokat, Landsorganisasjonen i Norge
1994
1995
Advokatfullmektig, Landsorganisasjonen i Norge
1992
1994
Konsulent/førstekonsulent, Prisdirektoratet/Konkurransetilsynet
Utdanning
1992
Cand. jur., Universitetet i Oslo
1988
Mellomfag i sosialøkonomi, Universitetet i Oslo
Medlemskap/tillitsverv

Medlem av redaksjonskomiteen til tidsskriftet «Arbeidsrett»

Styremedlem i Human Rights House Foundation

 

Rangering

Christopher er anbefalt i kategorien arbeidsrett i både Chambers and Partners og The Legal 500, to internasjonale og høyt anerkjente rangeringsbyråer.

«Christopher Hansteen’s advice and follow up is excellent. In addition his long experience and his knowledge makes it easy to trust his advice.»  – The Legal 500.

Christopher Hansteen is well known for his expertise in collective labour law issues, regularly advising unions, employee organisations and public companies. An interviewee notes: «Christopher Hansteen is a committed and experienced lawyer, able to bring out an outstanding performance both individually and as a team member.» – Chambers and Partners 

«Christopher Hansteen offers a very high level of service.» – Chambers and Partners 

Publikasjoner

Medforfatter av Gyldendals kommentarutgave til arbeidsmiljøloven, 3. utgave 2020.

Redaktør/medforfatter av Interessetvister og arbeidskamp, et verk som dekker den dynamiske delen av kollektiv arbeidsrett (Gyldendal 2015).

Medforfatter av bok om «Grønne tariffavtaler» (Gyldendal 2020).

Tvister om valg av tariffavtale og om organisasjonsgrenser, Tidsskrift for Arbeidsrett 1/2015.

Tariffhopping – begrensninger og muligheter, Festskrift til Stein Evju.

Bokanmeldelser

Anmeldelse av P. Wahlgren (ed.) Stabilty and Change in Nordic Labour Law, Arbeidsrett og arbeidsliv 1/2003

Anmeldelse av Erik Møse Menneskerettigheter (2002), Advokatbladet 2003

Anmeldelse av Evjus bok Arbeidsrett utvalgte artikler 2001-2010, Lov & Rett 3/2012 s. 182-192