Webinar: Huskeliste ved nedbemanning og omorganisering - Hjort
Hva leter du etter?

Webinar: Huskeliste ved nedbemanning og omorganisering

Gjennomføring av nedbemanninger og omorganiseringer kan bli nødvendig blant annet når markedet endrer seg, etter en virksomhetsoverdragelse eller som nå når virkningene av Koronautbruddet blir mer og mer klart.

Ofte er en nedbemanning en stor belastning for alle som berøres, men det er også krevende for de som skal regissere og gjennomføre den. Det er viktig å vite hva man som arbeidsgiver skal gjøre til enhver tid, hva som bør dokumenteres og hvilke beslutninger som arbeidsgiver kan ta innenfor lovverk og avtaler.

Vi har gjennomført noen av Norges mest omfattende nedbemanninger og vi vil nå gjerne dele våre erfaringer fra en nedbemanning blir besluttet gjennomført, hvordan iverksette drøftelser med tillitsvalgte og ansatte, hva bør utarbeides av dokumenter, hvordan legge opp lederopplæring, legge til rette for beslutninger om hvilke ansatte som skal konkurrere om de videreførte stillingene, gjennomføringen av utvelgelsen av hvem som skal sies opp og strategier og innhold i evt. sluttavtaler.

Webinaret ble avholdt onsdag 27. mai kl. 09.00 – 10.00.

Ønsker du å se webinaret on-demand?

Webinar: Huskeliste ved nedbemanning og omorganisering
Nyhetsbrev

Ved å registrere deg godtar du personvernerklæringene våre.

Kontaktperson