Webinar: Nedbemanning og omorganiseringer på best mulig måte - Hjort
Hva leter du etter?

Webinar: Nedbemanning og omorganiseringer på best mulig måte

Gjennomføring av nedbemanninger og omorganiseringer kan bli nødvendig blant annet når markedet endrer seg, etter en virksomhetsoverdragelse eller som nå, når virkningene av koronautbruddet blir mer og mer klart

Ofte er nedbemanning en stor belastning for dem som berøres, men det er også krevende for de som skal regissere og gjennomføre den. Som arbeidsgiver er det viktig å vite hva som skal gjøres til enhver tid, hva som bør dokumenteres og hvilke beslutninger som kan tas innenfor lovverk og avtaler.

Hjort har gjennomført noen av Norges mest omfattende nedbemanninger og vi vil gjerne dele våre erfaringer. Webinaret gjennomgår hele nedbemanningsprosessen, fra den blir besluttet til strategier og innholdet i eventuelle sluttavtaler. Våre arbeidsrettsadvokater ser på hvordan en iverksetter drøftelser med tillitsvalgte og ansatte, hva som bør utarbeides av dokumenter, hvordan legge opp lederopplæring og tilrettelegge for beslutninger om hvilke ansatte som skal konkurrere om de videreførte stillingene, samt gjennomføringen av utvelgelsen av hvem som skal sies opp.

Jens Kristian Johansen er spesialisert i individuell og kollektiv arbeidsrett, diskriminering, pensjon og prosedyre. Hans erfaring er meget bred og han yter daglig bistand til private og offentlige selskaper både i Norge og utlandet, samt arbeidstakere og arbeidstakerforeninger.

Christopher Hansteen er spesialist i blant annet arbeidsrett og foreningsrett. Han har møterett for Høyesterett og har omfattende prosedyreerfaring. Christopher bistår organisasjoner, arbeidsgivere og arbeidstakere innenfor alle sektorer, er mye brukt som foredragsholder og har skrevet bøker og artikler på fagfeltet.

Lars Fredrik Styren er spesialist i arbeidsrett, og bistår bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner med juridisk rådgivning. Med erfaring fra NHOs arbeidsrettsavdeling har Lars et praktisk og erfarent blikk på hvordan håndtere næringslivets løpende utfordringer slik som omorganiseringer og nedbemanninger.

Ønsker du å se webinaret on-demand?

Webinar: Nedbemanning og omorganiseringer på best mulig måte - Hjort-ukene 2020
Nyhetsbrev

Ved å registrere deg godtar du personvernerklæringene våre.

Hjort-ukene 2020
Hjort-ukene er en årlig seminarrekke der vi hver morgen presenterer aktuelle problemstillinger. Tidligere år har lokalene vært fylt opp med gjester, interne og eksterne foredragsholdere, men i år blir det annerledes. Gjennom ti webinarer fordelt på ulike fagområder, gir vi juridiske oppdateringer som er relevante for deg og din virksomhet. Det er kostnadsfritt å delta.

For oss er det viktig at webinarene gir juridiske innhold som er relevante for deg og din virksomhet. Selv om vi i år ikke møtes fysisk, kan du stille spørsmål til foredragsholderne underveis i webinaret. Spørsmålene blir besvart på slutten av hvert webinar eller på e-post i etterkant.

Vi tilbyr også oppfølgingsmøter i forlengelse av webinarets tema. Her kan du ta opp konkrete problemstillinger og få juridiske råd og innspill. Kryss av for oppfølgingsmøte ved påmelding, og vi kontakter deg via telefon eller e-post.

Dersom du ønsker å delta på et av webinarene, men ikke har anledning på det oppsatte tidspunktet, kontakt marked@hjort.no, og du vil blir du fulgt opp når opptak av webinaret distribueres.

Les mer om Hjort-ukens webinarer