Hjort-ukene 2020 - Hjort
Hva leter du etter?

Hjort-ukene 2020

Hjort-ukene er en årlig seminarrekke der vi hver morgen presenterer aktuelle problemstillinger. Tidligere år har lokalene vært fylt opp med gjester, interne og eksterne foredragsholdere, men i år blir det annerledes. Gjennom ti webinarer fordelt på ulike fagområder, gir vi juridiske oppdateringer som er relevante for deg og din virksomhet. Selv om vi ikke møtes fysisk, kan du stille spørsmål til foredragsholderne underveis som vil bli besvart på slutten av hvert webinar eller på epost i etterkant.

17/8
Byggeforbud i strandsonen

Høyesterett har nylig dømt en hytteeier til 45 dagers ubetinget fengsel for ulovlig utbygging i strandsonen. Flere byggesaker er anmeldt til ØKOKRIM, og Oslo kommune har hatt storaksjon mot ulovlig utbygging i Oslos strandsone. Hvilke særregler gjelder i strandsonen?

Klikk her for mer informasjon og påmelding

18/8
Nedbemanning og omorganiseringer på best mulig måte

Ofte er nedbemanning en stor belastning for dem som berøres, men det er også krevende for de som skal regissere og gjennomføre den. Som arbeidsgiver er det viktig å vite hva som skal gjøres til enhver tid, hva som bør dokumenteres og hvilke beslutninger som kan tas innenfor lovverk og avtaler.

Klikk her for mer informasjon og påmelding

19/8
Arbeidsgivers håndtering av varsler

Varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten stiller arbeidsgiver overfor en rekke vanskelige spørsmål og valg. Hvilke tiltak skal iverksettes for å avdekke hva som faktisk har skjedd? Hvor omfattende skal undersøkelsen av varselet være og hvem skal foreta undersøkelsen? Hvem skal orienteres, og hvordan skal de involverte ivaretas? Skal forholdet anmeldes?

Klikk her for mer informasjon og påmelding

20/8
Byggherren betaler ikke – hva gjør du som entreprenør?

Byggenæringen er en bransje hvor det historisk sett har vært mange konkurser. Den viktigste årsaken er at nødvendig likviditet faller bort, noe som igjen gjør at partene i kontrakten ikke klarer å oppfylle sine betalingsforpliktelser. Hva gjør entreprenøren når byggherren ikke betaler?

Klikk her for mer informasjon og påmelding

21/8
Kontrakt er inngått, men hvilke endringer kan partene tillate seg?

Underveis i et kontraktsforhold oppstår det ofte behov for å gjøre endringer. Dersom kontrakten er inngått i tråd med anskaffelsesreglene, er det imidlertid ikke fritt frem å foreta endringer. I ytterste konsekvens kan endringer partene blir enige om, innebære at det foreligger en ulovlig direkteanskaffelse. Dette vil særlig få konsekvenser for den offentlige oppdragsgiveren, men også den private kontraktsparten kan risikere sanksjoner i form at kontrakten blir avkortet eller kjent uten virkning.

Klikk her for mer informasjon og påmelding

24/8
Siste nytt og utviklingstrekk innenfor fornybar energi

Det er en rivende utvikling innenfor fornybar energi. Myndighetene stiller nye og mange krav, konflikter om utbygging av vindkraft på land, nye områder utforskes og satses på, som hydrogen, CCS, havvind og elektrifisering av transportsektoren, samt EU sin vinterpakke og «Green Deal» skal implementeres. Samtidig er strømprisen rekordlav og kraftprodusentene slipper vannet forbi turbinene. Hjorts advokater gir siste nytt og retter blikket på rettslige utfordringer.

Klikk her for mer informasjon og påmelding

25/8
Optimal gjennomføring av boligutviklingsprosjekter

Eiendomsutviklere møter en rekke utfordringer i forbindelse med utvikling av boligprosjekter. Kommuner stiller rekkefølgekrav og ilegger veipålegg med betydning for fremdrift og tidspunkt for realisering av verdier. Riktig håndtering av skatt og merverdiavgift kan være avgjørende for lønnsomheten i prosjektet.

Klikk her for mer informasjon og påmelding

26/8
Praktisk håndheving av immaterielle rettigheter mot piratkopier

EUIPOs statusrapport for 2020 viser at piratkopier i gjennomsnitt fører til 6,4% redusert salg av originale varer, og så mye som 14% innenfor enkelte bransjer. Det finnes effektive virkemidler for å stanse kopivarer på grensen, men også vesentlige utfordringer knyttet til blant annet økt import av små forsendelser gjennom salg over internett. I denne sammenheng er det nylig vedtatt endringer i tolloven for å forenkle og effektivisere håndhevingen av immaterielle rettigheter.

Klikk her for mer informasjon og påmelding

27/8
Hvordan lykkes med IKT-prosjekter?

En rekke faktorer spiller inn ved gjennomføringen av IKT-prosjekter. Hvordan kan kontrakten fungere som et godt verktøy for prosjektgruppen, og hvordan kan partene innrette seg for å skape et godt samarbeid? Vi bruker rettspraksis for å belyse relevante og konkrete forhold.

Klikk her for mer informasjon og påmelding

28/8
Trenger du å inngå ektepakt – eller er det best å greie seg uten?

Ektepakt er en juridisk bindende avtale mellom ektefeller som regulerer det økonomiske forholdet under ekteskapet, ved ektefellenes død og ved delingen ved en eventuell skilsmisse. En ektepakt vil ha stor betydning for begge ektefeller, og for deres arvinger. Det er derfor viktig at ektefellene er bevisst hvilke valgmuligheter man har og hvilke valg man tar.

Klikk her for mer informasjon og påmelding

Ofte stilte spørsmål

Er webinaret kostnadsfritt?

Ja, under Hjort-ukene 2020 er samtlige webinarer kostnadsfrie

Hvordan logger jeg meg på webinaret?

Når du melder deg på webinaret, mottar du en e-postbekreftelse med lenke til webinaret. Vi vil også sende deg en påminnelse god tid før webinaret begynner.

Det vil ikke være nødvendig å laste ned egen app eller programvare i forkant. Webinaret åpnes enkelt i vanlig nettleser.

Kan jeg stille spørsmål til foredragsholderne underveis i webinaret?

Ja, du kan stille spørsmål underveis i egen chat. Spørsmålene besvarer fortløpende eller du mottar en personlig e-post etter webinaret.

Skulle du ha andre spørsmål i forbindelse med webinaret, ikke nøl med å ta kontakt med Hjorts markedsavdeling. Vi ønsker å hjelpe deg med det du måtte lure på.

Hva er et oppfølgingsmøte?

Hjort arrangerer webinarer med ulike temaer for å gi deg juridisk kunnskap som du kan anvende i praksis. Vi forstår at jussen kan være komplisert og tilbyr derfor personlig oppfølging i etterkant av webinaret, enten via telefon eller e-post. Her kan du ta opp konkrete problemstillinger og få juridiske råd og innspill.

Ønsker du oppfølgingsmøte? Kryss av for dette når du melder deg på, og vi kontakter deg. Du kan også sende oss en e-post her. Fint om du spesifiserer hvilket webinar du skal delta på.

Får jeg utdelt kursbevis?

Du kan kontakte oss etter at du har deltatt på webinaret, og vi sender deg et kursbevis som bekrefter din deltakelse.