Pål Sverre Hernæs
Hva leter du etter?

Pål Sverre Hernæs

Partner
Møterett for Høyesterett

Pål Sverre Hernæs arbeider med prosedyre, tvisteløsning og saker som gjelder økonomisk kriminalitet. Han har bred erfaring fra ulike sivile saker og økonomiske straffesaker.

Pål har bakgrunn som politiadvokat ved Økokrim, og som advokat med særlig kompetanse innen privatrett og tvisteløsning. Han har omfattende prosedyreerfaring og har ført flere omfattende erstatnings- og arvesaker for retten. Han har vært forsvarer i flere profilerte straffesaker vedrørende markedsmanipulasjon, bedragerier og miljø- og arbeidslivskriminalitet. Pål fikk møterett for Høyesterett i 2018 og ble i 2020 rangert som nr. 1 Up & coming innen økonomiske straffesaker i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

De senere årene har Pål jobbet særlig med erstatningssaker etter uaktsom investeringsrådgivning, midlertidig sikring (arrest, midlertidig forføyning og bevissikring) og rådgivning til bedrifter, organisasjoner og privatpersoner som er utsatt for ulovlige handlinger. Med bakgrunn fra påtalemyndigheten der han ledet flere omfattende etterforskninger, har han god kompetanse for å bistå klientene med å sikre sine interesser både i forhold til andre involverte, og i forhold til politiet og andre offentlige myndigheter. Påls bakgrunn og kompetanse er også nyttig i forbindelse med granskningsoppdrag.

Med bakgrunn som advokat i HELP Forsikring, og idet økonomiske straffesaker og erstatningssaker har forgreninger til andre rettsområder, har Pål også erfaring og kompetanse innen kontraktsrett, fast eiendom og familie, arv og skifte.

Arbeidserfaring
2020
Leder for strafferettsavdelingen, Advokatfirmaet Hjort
2019
Partner, Advokatfirmaet Hjort
2018
Møterett for Høyesterett
2016
2018
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort
2009
2016
Avdelingsleder/advokat, HELP Forsikring
2008
2009
Politiadvokat, ØKOKRIM
2006
2008
Politiadvokat, Oslo politidistrikt, Finans og miljøkrimseksjonen
2002
2006
Politiadvokat, Majorstuen politistasjon
Utdanning
2005
Særskilt spesialfag: Arbeidsrett, Universitetet i Oslo
1996
2001
Cand. jur., Universitetet i Oslo
Rangering

Pål er anerkjent av Finansavisens advokatundersøkelse innenfor økonomiske straffesaker.