Pål Sverre Hernæs | Hjort

Hva leter du etter?

Pål Sverre Hernæs

Partner

Partner - Møterett for Høyesterett

Pål Sverre Hernæs er partner i Hjorts avdeling for strafferett og arbeider med prosedyre og tvisteløsning i både sivile saker og straffesaker.

Hernæs har særlig kompetanse innen saker som gjelder økonomisk kriminalitet og erstatning etter uaktsom investeringsrådgivning. Han har også omfattende erfaring med midlertidig sikring av verdier og krav samt bevissikring både før og under rettssak.

Hernæs har også lang erfaring med saker innen arverett, familierett, avtalerett og fast eiendom.

Arbeidserfaring
2019
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2018
Møterett for Høyesterett
2016
2018
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2009
2016
Avdelingsleder/advokat, HELP Forsikring
2008
2009
Politiadvokat, ØKOKRIM
2006
2008
Politiadvokat, Oslo politidistrikt, Finans og miljøkrimseksjonen
2002
2006
Politiadvokat, Majorstuen politistasjon
Utdanning
2005
Særskilt spesialfag: Arbeidsrett, Universitetet i Oslo
1996
2001
Cand. jur., Universitetet i Oslo