Aisha Rana - Hjort
Hva leter du etter?

Aisha Rana

Markedskonsulent

Aisha Rana er markedskonsulent i markedsavdelingen. Hun har ansvar for det daglige markedsarbeidet, blant annet Hjorts tilstedeværelse i sosiale medier, publisering av artikler og arrangementer på hjemmesiden samt avvikling av kunderettede arrangementer.

Arbeidserfaring
2024
Markedskonsulent, Advokatfirmaet Hjort
2020
2024
Prosjektkoordinator, Advokatfirmaet Hjort
2019
2020
Markedskoordinator, Advokatfirmaet Hjort
2018
2019
Administrasjonssekretær, Advokatfirmaet Hjort
2015
2019
Kontormedarbeider, JussBuss
Utdanning
2005
Ettårig advokatsekretærutdanning, Norges YrkesAkademi
2010
Bachelorgrad, Statsvitenskap og sosialt arbeid, University of Alabama