Øivind R. Foss - Hjort
Hva leter du etter?

Øivind R. Foss

Senioradvokat

Øivind R. Foss er en senioradvokat med mange års erfaring innen kontrakter, tvisteløsning og prosedyre, særlig rettet mot immaterielle rettigheter (varemerker, patenter, design), markedsføringsrett og personvern. Han har tidligere jobbet som advokat i Advokatfirmaet Schjødt og som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo.

Øivind har særlig erfaring med internasjonale tvister, og har ført flere profilerte saker om blant annet kopiprodukter for norske domstoler på vegne av utenlandske rettighetshavere. Han har også ekspertise innen alternativ tvisteløsning som voldgift, og for nemnder og andre organer som Patentstyret, Klagenemnda for industrielle rettigheter, Næringslivets konkurranseutvalg og Domeneklagenemnda. Innen kontrakter har han omfattende erfaring med varehandel og distribusjon, IT, lisensiering, forskning og utvikling.

Han holder jevnlig kurs og har skrevet og bidratt til flere artikler, lovkommentarer og bøker innen immaterialrett, domenenavn, medierett, voldgift, internasjonal privatrett, e-handel og arbeidsrett.

Arbeidserfaring
2021
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort
2019
2021
Advokat, Advokatfirmaet Hjort
2017
2019
Advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS
2014
2017
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS
2013
2014
Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo
Utdanning
2008
2014
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2005
2008
Bachelorgrad i historie, NTNU
Medlemskap

Medlem i Den Norske Advokatforening

Rangering

Øivind er anbefalt advokat innen Intellectual Property av The Legal 500.

«He has an excellent knowledge of spoken and written English, high technical preparation and a great ability to select favourable and strong arguments and put forward their arguments in a very efficient way.» – The Legal 500.

Han har også blitt rangert som en «Notable practitioner» og en «Rising star» innen immaterielle rettigheter av rangeringsbyrået MIP IP STARS.

Publikasjoner
 • Foss, Øivind K. og Syrdal, Monica, Lovkommentar til kringkastingsloven, Oslo: Karnov Group Norway, 2022.
 • Foss, Øivind K. og Syrdal, Monica, Lovkommentar til ehandelsloven, Oslo: Karnov Group Norway, 2021.
 • Foss, Øivind K. og Syrdal, Monica, «Monster unleashed the beast, but was shot down by the court», London: Law Business Research, 2020.
 • Foss, Øivind K. og Syrdal, Monica, «Supreme Court rules in favour of Apple on trademark debranding», London: Law Business Research, 2020.
 • Foss, Øivind K. og Syrdal, Monica, «New rules on customs seizures: Norway aligns with European Union», London: Law Business Research, 2020.
 • Manshaus, Halvor m.fl., Kommentar til Varemerkeloven, Oslo: Norsk Lovkommentar, 2020, assistanse med oppdateringer i 2015 og 2020.
 • Songe-Møller, Jeppe m.fl., «Online intellectual property in Norway», i: Getting the Deal Through: E-Commerce 2020 (Bond, Robert, red.), London: Law Business Research, 2019, medforfatter.
 • Songe-Møller, Jeppe m.fl., «Online Advertising in Norway», i: Getting the Deal Through: E-Commerce 2020 (Bond, Robert, red.), London: Law Business Research, 2019, medforfatter.
 • Songe-Møller, Jeppe m.fl., «E-Commerce 2020: Norway», i: Getting the Deal Through: E-Commerce 2020 (Bond, Robert, red.), London: Law Business Research, 2019, medforfatter av s. 81–90.
 • Foss, Øivind K., «Kapittel IV: Uavhengige tilsynsmyndigheter», i: Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) med kommentarer (Jarbekk, Eva, red.). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2019, s. 135 og 398–428.
 • Songe-Møller, Jeppe m.fl., «E-Commerce 2019: Norway», i: Getting the Deal Through: E-Commerce 2019 (Bond, Robert, red.), London: Law Business Research, 2018, medforfatter av s. 86–92.
 • Foss, Øivind K., «Arbeidsrett og ordre public», i: Norsk ordre public som skranke for partsautonomi i internasjonale kontrakter (Cordero-Moss, Giuditta, red.). Oslo: Universitetsforlaget, 2018 s. 346–389.
 • Foss, Øivind K. og Songe-Møller, Jeppe, «File Sharing, Streaming and The Pirate Bay: Nordic Perspectives on Website Blocking», i: 22 C.T.L.R. Computer and Telecommunications Law Review 2. (Rennie, M-T Michèle, red.). London: Sweet & Maxwell, 2016, s. 37–41.
 • Helle, Halvard og Strømme, Vidar, Kommentarutgave til Vær Varsom-plakaten, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2016, medforfatter – ansvarlig for s. 108–115, 133–163 og 191–204.