Kristin Veierød - Hjort
Hva leter du etter?

Kristin Veierød

Partner

Kristin Veierød bistår klienter innenfor et bredt spekter av forretningsjuridiske problemstillinger, blant annet knyttet til kontraktsinngåelser, avklaring av rettslig rammeverk, styre- og ledelsesansvar og tvisteløsning. Hun har betydelig styreerfaring, prosedyreerfaring, erfaring som voldgiftsdommer og erfaring med granskninger. Kristin ledet blant annet firmaets undersøkelse på oppdrag for styret i DNB ASA i den såkalte Panama-papers saken.

Hun har spisskompetanse innenfor teknologi, media og kommunikasjon, og har inngående kjennskap til ekomsektoren, der hun over en årrekke har ytet løpende rådgivning, bistått i klagesaker og prosedert en rekke prinsipielle rettsaker.

Kristin har videre mangeårig erfaring knyttet til offentlig sektor. Hun har ytt bistand til forvaltningsorganer og øvrige offentlige virksomheter, og bistand til private aktører undergitt offentligrettslig regulering. Hun har bistått en rekke private virksomheter med avklaring av rettslig rammeverk, som spørsmål knyttet til tilsyn og sanksjoner, og offentlige virksomheter med ulike typer lov- og regelarbeid.

Kristin har holdt flere foredrag om digitalisering og nye forretningsmodeller, bruk av skytjenester og regulatoriske rammebetingelser. Hun har også holdt en rekke foredrag om forvaltningsrettslige tema, som habilitet, taushetsplikt, klage, både i åpne seminarer hos Hjort og for ulike klienter.

Arbeidserfaring
2000
Partner, Advokatfirmaet Hjort
2011
2017
Managing Partner, Advokatfirmaet Hjort
1998
2000
Konsernadvokat, Telenor ASA
1992
1997
Advokatfullmektig/ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort
Utdanning
2015
Lederkurs, Network Nine
1992
Cand. jur., Universitetet i Oslo
1990
Siviløkonom, Norges Handelshøyskole
Medlemskap / tillitsverv

Nåværende:

 • 2024 – Styremedlem i Norske tog AS
 • 2021 – Styreleder, Advokatfirmaet Hjort
 • 2021 – Styreleder, Redd Barna
 • 2020 – Styreleder i Norsk Dekkretur
 • 2018 – Styreleder i Mentor Medier

Tidligere:

 • Veierød ledet i 2023 et utvalg nedsatt av Norges Idrettsforbund som utredet og vurderte strømming av breddeidretten, med særlig fokus på barne- og ungdomsidrett. Utvalget la frem sine vurderinger og anbefalinger i november 2023.
 • Nestleder i styret i Redd Barna
 • Nestleder i styret til Nettpartner AS
 • Leder av utvalg oppnevnt av Kulturdepartementet som vurderte samordning av proffbokse- og knockoutloven
 • Leder for lovutvalget for nærings- og forbrukerrett
 • Styreleder, Stiftelsen Ungdom og Forskning
 • Medlem, Teknologirådet (Regjeringsoppnevnt uavhengig rådgivende organ)
 • Styremedlem, NOAH AS (Norsk Avfallshandtering)
 • Styreverv i Telenor Programvare AS og Telenor Finans AS

Kirstin er anbefalt av Legal 500 og Chambers Europe innenfor TMT og litigation.

Fra Chambers:

«Kristin Veierød is highly respected for her work in the telecoms sphere, advising on regulatory and contractual matters. Clients say that «she knows telecoms regulations very well and can consistently understand our business interests in a regulatory context»»

Anerkjent av Finansavisens Advokatundersøkelse for sitt arbeid innen granskning og compliance.