Kristin Veierød - Hjort
Hva leter du etter?

Kristin Veierød

Partner

Kristin Veierød er partner i Hjorts avdeling for industri og næringsliv. Veierød bistår klienter innenfor et bredt spekter av forretningsjuridiske problemstillinger, blant annet knyttet til kontraktsinngåelser, avklaring av rettslig rammeverk, styre- og ledelsesansvar og tvisteløsning. Veierød har betydelig prosedyreerfaring, erfaring som voldgiftsdommer og erfaring med granskninger. I 2016 ledet Veierød firmaets undersøkelse på oppdrag for styret i DNB ASA i den såkalte Panama-papers saken.

Veierød har spisskompetanse innenfor teknologi, media og kommunikasjon, og har inngående kjennskap til ekomsektoren, der hun over en årrekke har ytet løpende rådgivning, bistått i klagesaker og prosedert en rekke prinsipielle rettsaker.

Veierød har videre mangeårig erfaring knyttet til offentlig sektor gjennom bistand til forvaltningsorganer og øvrige offentlige virksomheter og bistand til private aktører undergitt offentligrettslig regulering. Har bistått en rekke private virksomheter med avklaring av rettslig rammeverk, herunder spørsmål knyttet til tilsyn og sanksjoner, og offentlige virksomheter med ulike typer lov- og regelarbeid.

Veierød har holdt flere foredrag om digitalisering og nye forretningsmodeller, bruk av skytjenester og regulatoriske rammebetingelser. Hun har også holdt en rekke foredrag om forvaltningsrettslige tema, herunder habilitet, taushetsplikt, klage, både i åpne seminarer hos Hjort og for ulike klienter.

Arbeidserfaring
2000
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2011
2017
Managing Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
1998
2000
Konsernadvokat, Telenor ASA
1992
1997
Advokatfullmektig/ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
Utdanning
Lederkurs, Network Nine
1992
Cand. jur., Universitetet i Oslo
1990
Siviløkonom, Norges Handelshøyskole
Medlemskap / tillitsverv

Nåværende:

2021 – Styreleder, Advokatfirmaet Hjort DA

2021 – Styreleder, Redd Barna

2020 – Styreleder i Norsk Dekkretur

2018 – Styreleder i Mentor Medier

Tidligere:

Nestleder i landsstyret i Redd Barna

Nestleder i styret til Nettpartner AS

Leder av utvalg oppnevnt av Kulturdepartementet som vurderte samordning av proffbokse- og knockoutloven

Leder for lovutvalget for nærings- og forbrukerrett

Styreleder, Stiftelsen Ungdom og Forskning

Medlem, Teknologirådet (Regjeringsoppnevnt uavhengig rådgivende organ)

Styremedlem, NOAH AS (Norsk Avfallshandtering)

Styreverv i Telenor Programvare AS og Telenor Finans AS

Rangert av Legal 500 og Chambers Europe innenfor TMT og litigation.

From Chambers:

«Kristin Veierød is highly respected for her work in the telecoms sphere, advising on regulatory and contractual matters. Clients say that «she knows telecoms regulations very well and can consistently understand our business interests in a regulatory context»»