Henrik Boehlke | Hjort

Hva leter du etter?

Henrik Boehlke

Partner

Partner - Møterett for Høyesterett

Henrik Boehlke er partner i Hjorts avdeling for Strafferett. Boehlke arbeider hovedsakelig med tvisteløsning, straffesaker og granskningsoppdrag. Han har bred prosedyreerfaring, både fra sivile forretningsjuridiske saker og fra straffesaker (herunder Økokrimsaker), og han har inngående kunnskap innen voldgift. Henrik er fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. For øvrig arbeider Boehlke med forretningsjuridisk rådgivning, fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett og reindriftsrett.

Arbeidserfaring
1999
Advokat/Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2002
2003
Dommerfullmektig, Hedmarken tingrett
Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
Utdanning
1998
Cand. jur., Universitetet i Oslo
Medlemskap

Medlem i Den Norske Advokatforening

Publikasjoner

Skattlegging av idrettsutøvere, Skattebetalerforeningens skriftserie nr. 25