Ramborg Elvebakk - Hjort
Hva leter du etter?

Ramborg Elvebakk

Partner
Møterett for Høyesterett

Ramborg Elvebakk jobber med familie-, arve- og skifterett. Hun har betydelig ekspertise på rettsområdet og særskilt kompetanse innenfor prosedyre og tvisteløsning.

Ramborg bistår med generasjonsskifter og familieavtaler, ektepakter og testamenter, hvor næringsvirksomhet og andre verdier skal overføres til neste generasjon. Hun har omfattende erfaring med økonomiske oppgjør mellom ektefeller, som innebærer verdsettelse og deling av næringsvirksomhet med de særskilte juridiske problemstillingene dette innebærer.

Ramborg har lang erfaring som prosedyreadvokat og prosederer et betydelig antall saker for domstolene hvert år. Hun bistår næringsdrivende, kommuner og andre offentlige instanser, samt privatpersoner innenfor et bredt område tilknyttet familie-, arve-, skifterett og barnelov.

Relevant erfaring

Rådgiver i avdeling for finans og plan, Oslo kommune, sentraladministrasjonen

Arbeidserfaring
2019
Møterett for Høyesterett, Advokatfirmaet Hjort
2006
Partner, Advokatfirmaet Hjort
2005
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort
2000
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort
1998
Avdelingsdirektør i Trygderetten
1988
Økonomisjef/avdelingssjef i ulike bydeler, Oslo kommune
Utdanning
1999
Cand. jur., Universitetet i Oslo
1988
Bedriftsøkonom, Bedriftsøkonomisk Institutt (BI)
1985
Sosionom, Sosialhøgskolen i Trondheim
Medlemskap/tillitsverv

Økonomisjef i flere bydeler i Oslo kommune

Administrasjonssjef i Trygderetten.