Ramborg Elvebakk | Hjort

Hva leter du etter?

Ramborg Elvebakk

Partner

Partner - Møterett for Høyesterett

Ramborg Elvebakk er partner i Hjorts avdeling for Familie, Arv og Skifte, og bistår næringsdrivende, kommuner og andre offentlige instanser samt privatpersoner innenfor et bredt område tilknyttet familie-, arv-, skifterett og barnevern. Hun har lang erfaring som prosedyreadvokat og fra ulike lederroller i offentlig sektor.

Relevant erfaring

Rådgiver i avdeling for finans og plan, Oslo kommune, sentraladministrasjonen

Arbeidserfaring
2006
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2005
2006
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2000
2005
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
1998
2000
Avdelingsdirektør i Trygderetten
1988
1989
Økonomisjef/avdelingssjef i ulike bydeler, Oslo kommune
Utdanning
1999
Cand. jur., Universitetet i Oslo
1988
Bedriftsøkonom, Bedriftsøkonomisk Institutt (BI)
1985
Sosionom, Sosialhøgskolen i Trondheim
Medlemskap

Medlem i Den Norske Advokatforening