Ramborg Elvebakk - Hjort
Hva leter du etter?

Ramborg Elvebakk

Partner

Ramborg Elvebakk er partner og leder i Hjorts avdeling for familie arv og skifte. Elvebakk har betydelig ekspertise på rettsområdet og særskilt kompetanse innenfor prosedyre og tvisteløsning.

Elvebakk bistår med generasjonsskifter og familieavtaler, ektepakter og testamenter, hvor næringsvirksomhet og andre verdier skal overføres til neste generasjon. Hun har videre omfattende erfaring med økonomiske oppgjør mellom ektefeller som innebærer verdsettelse og deling av næringsvirksomhet, med de særskilte juridiske problemstillingene dette innebærer.

Elvebakk har lang erfaring som prosedyreadvokat og prosederer et betydelig antall saker for domstolene hvert år. Hun bistår næringsdrivende, kommuner og andre offentlige instanser, samt privatpersoner innenfor et bredt område tilknyttet familie-, arv-, skifterett og barnelov.

Relevant erfaring

Rådgiver i avdeling for finans og plan, Oslo kommune, sentraladministrasjonen

Arbeidserfaring
2006
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2005
2006
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2000
2005
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
1998
2000
Avdelingsdirektør i Trygderetten
1988
1989
Økonomisjef/avdelingssjef i ulike bydeler, Oslo kommune
Utdanning
1999
Cand. jur., Universitetet i Oslo
1988
Bedriftsøkonom, Bedriftsøkonomisk Institutt (BI)
1985
Sosionom, Sosialhøgskolen i Trondheim
Medlemskap/tillitsverv

Økonomisjef i flere bydeler i Oslo kommune

Administrasjonssjef i Trygderetten.