Heddy Ludvigsen | Hjort

Hva leter du etter?

Heddy Ludvigsen

Partner

Partner

Heddy Ludvigsen er partner i Hjorts avdeling for Europa-, konkurranse og statstøtterett. Ludvigsen har gjennom mangeårig erfaring som advokat sitt spesialområde innenfor offentlige anskaffelser, konkurranserett, statsstøtte og generell EU/EØS-rett.

Innenfor offentlige anskaffelser har hun omfattende erfaring med bistand til både oppdragsgivere og leverandører innen alle sider av anskaffelsesregelverket. Hun rådgir klienter både i klage/tvistesaker (herunder overfor KOFA) og ved generell rådgivning.

Ludvigsen har også betydelig erfaring med rådgivning innenfor konkurransereglene, herunder har hun erfaring med etablering av ulike former for samarbeid, vurdering av lovligheten av selskapers avtaler og forretningsatferd.

Ludvigsen har videre særlig kompetanse innen statsstøtte og bistår både privat og offentlig sektor med vurderinger knyttet til statsstøtteregelverkets anvendelse, samt ved notifikasjoner til EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

 

Arbeidserfaring
2010
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2007
2009
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2002
2006
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2001
Rådgiver, Olje- og energidepartementet, petroleumjuridisk seksjon
1998
2000
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
Utdanning
1998
Cand. jur., Universitetet i Oslo
1996
EF-rett, University of Edinburgh, Skottland
Medlemskap/tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening

2009 – 2015 Norges representant i The International Chamber of Commerce (ICC) Commission on Competition

2008-2014 Varamedlem for styreleder i Stiftelsen NORDOX

Rangeringer

Chambers Europe – Competition/Antitrust

Legal 500  – EU and competition, Public procurement