Ny dom om grunneiers plikt til å overta bebyggelsen ved avvikling av tomtefeste

næringseiendom

Når et festeforhold skal avvikles oppstår spørsmålet om hva som skal skje med bebyggelsen festeren har på tomten. Høyesterett har nylig behandlet spørsmålet om Oslo kommune som grunneier og bortfester har plikt til å overta et næringsbygg ved avvikling av et festeforhold.

Hjort journal