HARD BREXIT – det usannsynlige synes mer og mer sannsynlig! Hvilke konsekvenser vil dette ha for norske selskaper

brexit-4011711__340

Storbritannia skulle som kjent opprinnelig forlate EU 29. mars i år, men har fått utsettelse til 31. oktober 2019. Statsminister Boris Johnson har uttalt at han primært ønsker å inngå en utmeldingsavtale, men at britene vil gå ut av EU i oktober selv uten en avtale. Sannsynligheten for at britene trer ut av EU uten en utmeldingsavtale (såkalt «hard brexit» eller «no-deal brexit») øker nå uke for uke. Vi vil anta at de fleste selskaper har tatt høyde for dette allerede i sine forretningsplaner – men det er enkelte konsekvenser av en hard brexit som kanskje ikke alle har full oversikt over. Vi vil nedenfor gi en kort oversikt over enkelte slike mulige konsekvenser som det kan være viktig å være klar over.

Hjort journal