Lars Christensen - Hjort
Hva leter du etter?

Lars Christensen

Partner

Lars Christensen er partner. Han bistår særlig innen familie- og barnerett, som skifteoppgjør, barnefordeling, barnebidrag, barnebortføring og barnevern. Lars tar også oppdrag innen forvaltningsrett og som bistandsadvokat.

Lars har spesialkompetanse på diskrimineringsjus og han har omfattende prosedyreerfaring.

Arbeidserfaring
2022
Avdelingsleder for familie-, arve- og skifterett, Advokatfirmaet Hjort
2016
Partner, Advokatfirmaet Hjort
2011
Senior advokat, Advokatfirmaet Hjort
2008
Advokat, Advokatfirmaet Hjort
2006
Advokatfullmektig, Advokat Øivind Østberg, Advokatforum
2006
Underdirektør, Likestillings- og diskrimineringsombudet
2000
Underdirektør, Likestillingsombudet
1996
Førstekonsulent/rådgiver, Likestillingsombudet
Utdanning
1995
Cand. jur., Universitetet i Oslo
1990
Grunnfag statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Medlemskap/tillitsverv

2005 – 2006 Styremedlem i NIKK, Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning

2002 – 2005 Fagrådsmedlem i REFORM, Ressurssenter for menn