Finn Magne Prydz - Hjort
Hva leter du etter?

Finn Magne Prydz

Partner

Finn Magne Prydz er partner og arbeider med fast eiendom og entrepriserett. Han har særlig kompetanse innenfor kontrakts- og entrepriserett samt prosedyre, og har omfattende erfaring med rådgivning og tvisteløsning for ordinære domstoler og voldgift.

Han er fast advokatforbindelse for en rekke små og mellomstore entreprenør- og leverandørselskaper, og har i tillegg lang erfaring med bistand til store nasjonale og internasjonale aktører i store bygge- og anleggsprosjekter. Som eksempler nevnes omfattende infrastrukturprosjekter, komplekse handelsbygg og kraftutbygging.

Finn Magne har også betydelig erfaring fra et bredt spekter av øvrige rettsområder, herunder avhending av fast eiendom, husleie, plan- og bygningsrett, ekspropriasjon og skjønn.

Relevant erfaring
Arbeidserfaring
2020
Partner, Advokatfirmaet Hjort
2015
2019
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort
2010
2015
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort
2008
2010
Dommerfullmektig, Oslo byfogdembete
2005
2008
Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS
2004
2005
Førstekonsulent, Olje- og energidepartementet, EV-avdelingen
2003
2004
Krigsadvokat-/generaladvokatassistent, Generaladvokatembetet
Utdanning
2002
Cand. jur., Universitetet i Oslo
Medlemskap

2003 – Veileder for Den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter

2005 – 2008 Sekretær for Den Norske Advokatforenings lovutvalg for sivilprosess

Finn Magne er anbefalt advokat av The Legal 500 innen Construction.

«Finn Magne Prydz: very knowledgeable and updated on all legal developments within construction. Gives clear advice and guidance in difficult questions. He has the exceptional combination of legal expertise and business skills, thus understanding the client’s need for both strategic and legal advice.» – The Legal 500.

Hjort entrepriseteam er også anbefalt av The Legal 500 og Chambers and Partners.

«The lawyers at Hjort understand our business and are able to look at legal problems from a broader perspective, considering all the possibilities when counselling us.» – The Legal 500.