Hva leter du etter?

Partner

Finn Magne Prydz er partner i Hjorts avdeling for eiendom og entreprise. Prydz har særlig kompetanse innen kontrakts- og entrepriserett samt prosedyre, og har omfattende erfaring med rådgivning og tvisteløsning for ordinære domstoler og voldgift.

Han er fast advokatforbindelse for en rekke små og mellomstore entreprenør- og leverandørselskaper, og har i tillegg lang erfaring med bistand til store nasjonale og internasjonale aktører i store bygge- og anleggsprosjekter. Som eksempler nevnes omfattende infrastrukturprosjekter, komplekse handelsbygg og kraftutbygging.

Prydz har også betydelig erfaring fra et bredt spekter av avdelingens øvrige rettsområder, herunder avhending av fast eiendom, husleie, plan- og bygningsrett, ekspropriasjon og skjønn.

Relevant erfaring
Arbeidserfaring
2015
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2010
2015
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2008
2010
Dommerfullmektig, Oslo byfogdembete
2005
2008
Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS
2004
2005
Førstekonsulent, Olje- og energidepartementet, EV-avdelingen
2003
2004
Krigsadvokat-/generaladvokatassistent, Generaladvokatembetet
Utdanning
2002
Cand. jur., Universitetet i Oslo
Medlemskap

Medlem i Den Norske Advokatforening

2003 – Veileder for Den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter

2005 – 2008 Sekretær for Den Norske Advokatforenings lovutvalg for sivilprosess