Finn Magne Prydz - Hjort
Hva leter du etter?

Finn Magne Prydz

Partner

Finn Magne Prydz er partner i Hjorts avdeling for eiendom og entreprise. Prydz har særlig kompetanse innenfor kontrakts- og entrepriserett samt prosedyre, og har omfattende erfaring med rådgivning og tvisteløsning for ordinære domstoler og voldgift.

Han er fast advokatforbindelse for en rekke små og mellomstore entreprenør- og leverandørselskaper, og har i tillegg lang erfaring med bistand til store nasjonale og internasjonale aktører i store bygge- og anleggsprosjekter. Som eksempler nevnes omfattende infrastrukturprosjekter, komplekse handelsbygg og kraftutbygging.

Prydz har også betydelig erfaring fra et bredt spekter av avdelingens øvrige rettsområder, herunder avhending av fast eiendom, husleie, plan- og bygningsrett, ekspropriasjon og skjønn.

Relevant erfaring
Arbeidserfaring
2020
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2015
2019
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2010
2015
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2008
2010
Dommerfullmektig, Oslo byfogdembete
2005
2008
Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS
2004
2005
Førstekonsulent, Olje- og energidepartementet, EV-avdelingen
2003
2004
Krigsadvokat-/generaladvokatassistent, Generaladvokatembetet
Utdanning
2002
Cand. jur., Universitetet i Oslo
Medlemskap

2003 – Veileder for Den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter

2005 – 2008 Sekretær for Den Norske Advokatforenings lovutvalg for sivilprosess

Hjort entrepriseteam er anbefalt av The Legal 500 og Chambers and Partners, to internasjonale og høyt anerkjente rangeringsbyråer.

«The lawyers at Hjort understand our business and are able to look at legal problems from a broader perspective, considering all the possibilities when counselling us.» The Lagel 500