Monica Syrdal - Hjort
Hva leter du etter?

Monica Syrdal

Partner

Monica Syrdal er partner i Hjorts avdeling for industri og næringsliv. Hun arbeider med opphavsrett, varemerke og markedsføringsrett, personvern samt konkurranserett og generell EU/EØS rett.

Syrdal bistår særlig selskaper innen medie-, telekom og teknologisektoren samt ehandel og annen retail. Hun har inngående bransjekunnskap om disse sektorene. Hun har særlig erfaring med saker i krysningspunktet mellom immaterialrett og konkurranserett, og har også arbeidet mye med myndighetspåvirkning ved lovendringer både på nasjonalt nivå og EU-nivå.

Syrdal bistår med løpende rådgivning om immaterialrettslige spørsmål, herunder utredninger og bistand med utforming av og forhandlinger av avtaler, særlig i forhold til distribusjon, opphavsrettslig og annen immaterialrettslig lisensiering samt håndtering av forholdet til relevante sektormyndigheter, herunder Kulturdepartementet, Medietilsynet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Forbrukertilsynet og Datatilsynet.

Syrdal har også bred erfaring med tvisteløsning på immaterialrettsområdet, herunder for domstolene, Klagenemnda for industrielle rettigheter, Markedsrådet, Kabeltvistnemnda, Domeneklagenemnda og Næringslivets Konkurranseutvalg.

Innen konkurranseretten bistår Syrdal særlig i saker knyttet til forbudet mot konkurransebegrensende avtaler og misbruk av dominerende stilling. Hun har omfattende erfaring med håndtering av saker om påstått overtredelse av konkurranselovgivningen, herunder for Konkurransetilsynet, Konkurranseklagenemnda, EFTAs Overvåkningsorgan og de ordinære domstoler. Hun har også erfaring med privatrettslig håndheving av konkurransereglene for domstolene. I tillegg driver hun med omfattende konkurranserettslig rådgivning, herunder konkurranserettslig compliance.

Monica Syrdal er anbefalt av ledende rangeringsbyråer innen så vel immaterialrett, TMT og konkurranserett.

Hun behersker foruten engelsk også tysk.

Arbeidserfaring
2010
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2008
2009
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2000
2008
Advokat, Advokatene i Telenor, Telenor ASA
1999
2000
Advokat, Advokatfirmaet Thommessen
1998
1999
EFTAs Overvåkingsorgan, avdeling for konkurranse og statstøtte
1997
1998
Dommerfullmektig, Nedre Romerike herredsrett
1996
1997
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Thommessen
Utdanning
1996
Diploma in competition law, Kings College
1995
Cand. jur., Universitetet i Oslo
1992
1994
Eksamener i engelsk og tysk for jurister
Medlemskap/tillitsverv

Leder av Advokatforeningens lovutvalg for Europa- og konkurranserett
Medlem i Den Norske Advokatforening
Medlem Opphavsrettforeningen

Rangeringer

Syrdal er anbefalt i kategoriene immaterialrett (IP) og TMT av The Legal 500 og Chambers and Partners, to internasjonale og høyt anerkjente rangeringsbyråer. I tillegg er Syrdal også høyt rangert innenfor EU- og konkurranserett av The Legal 500.

«Monica Syrdal receives notable praise for her copyright expertise, frequently advising media clients on topics such as music and TV distribution rights. Sources say: «She has great industry knowledge and her experience within this field is extensive. She is very proactive and keeps us updated on the legislation.» Chambers and Partners