Sicilie Tveøy - Hjort
Hva leter du etter?

Sicilie Tveøy

Partner

Sicilie Tveøy har jobbet med ivaretagelse av familieverdier i over 20-år. Hun arbeider med å legge til rette for praktiske og effektive overføringer av store verdier i eiendom og aksjeselskaper, ved arveplanlegging og i forbindelse med inngåelse av og oppløsning av ekteskap. Sicilie har bistått i mange komplekse saker og har mer enn 20-års erfaring fra hvordan det lettest skal legges til rette for smidige løsninger mellom familiemedlemmer som skal fordele arv, og mellom ektefeller som velger å gå fra hverandre. I tillegg har hun erfaring fra nasjonale og internasjonale saker der det er store utfordringer med verdier i mange land.

Hennes praksis omfatter i all hovedsak konfliktløsning og prosedyreoppdrag, og hun bistår innenfor fagfeltene familierett, arverett, verdsettelse av virksomheter, selskapsrett og alminnelig kontraktsrett. Hun bistår også i forbindelse med megling mellom arvinger eller tidligere ektefeller og samboere.

Sicilie har vært medlem av Advokatforeningens fagutvalg for familie- og arverett siden 2007 og har lang erfaring med kursvirksomhet for advokater, hun er regelmessig kursleder i regi av Advokatforeningen og hun har holdt en rekke foredrag i hele Norge om de fleste temaer innenfor fagfeltet; eksempelvis om ulike arvetemaer, skjevdeling, internasjonal privatrett på familie- og arverettens område, skiftetakst, skjevdeling av verdier på ektefelleskifte, skjevdeling av næringsvirksomhet, verdsettelse av virksomheter ved arv- og familiesaker, blant mange andre temaer. Sicilie deltar i samfunnsdebatten på sitt fagfelt og har skrevet innlegg i aviser.

Sicilie er oppnevnt av Oslo tingrett som offentlig bobestyrer i dødsboer, og har derfor også lang erfaring med gjennomføring av arvesaker etter dødsfall.

Arbeidserfaring
2018
Partner, Advokatfirmaet Hjort
2011
Partner, Bull & Co Advokatfirma
2003
Advokatfullmektig/ansatt advokat, Advokatfirmaet Selmer DA
Utdanning
2002
Cand. jur., Universitetet i Oslo
Medlemskap / tillitsverv