Sicilie Tveøy - Hjort
Hva leter du etter?

Sicilie Tveøy

Partner

Sicilie Tveøy er partner i Hjorts avdeling for familie, arv og skifte. Tveøy har 20 års erfaring med familierett og arverett, og bistår også klienter i internasjonale familie og arvesaker.

Hun bistår i økonomiske dødsboskifter og ektefelleskifter, og har særlig kompetanse innenfor særeie, skjevdeling av eiendom og næringsvirksomhet, arveavtaler/generasjonsskifte og økonomisk oppgjør mellom samboere. I tillegg bistår Tveøy i barnesaker. Tveøy prosederer regelmessig saker for domstolen, og har derfor spisskompetanse innenfor prosedyre og tvisteløsning.

Arbeid med økonomiske skifter har tilgrensede områder som kontraktsrett, selskapsrett og fast eiendom, og Tveøy har derfor også god kunnskap til disse rettsområdene.

Tveøy er offentlig oppnevnt bobestyrer i arvesaker for Oslo byfogdembete og håndterer løpende tvister i tilknytning til testamenter, uskifte, pliktdel og andre arverettslige temaer.

Arbeidserfaring
2018
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2011
2018
Partner, Bull & Co Advokatfirma
2003
2011
Advokatfullmektig/ansatt advokat, Advokatfirmaet Selmer DA
Utdanning
2002
Cand. jur., Universitetet i Oslo
Medlemskap / tillitsverv