Aslak Førde | Hjort

Hva leter du etter?

Aslak Førde

Partner

Partner

Aslak Førde er partner i Hjorts avdeling for Eiendom og entreprise, og arbeider i hovedsak med entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold, samt telekommunikasjonsrett. Førde er spesialisert innenfor tvisteløsning/prosedyre og har prosedert både for tingretten og lagmannsretten, samt for jordskifteretten og skjønnsretten.

Relevant erfaring

Mer enn 10 års erfaring som advokat med arbeid innenfor entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold.

Bistår både byggherrer og entreprenører i bygge- eller anleggsprosjekter og har solid bransjeerfaring.

Bistår særlig innenfor tvisteløsning og prosederer jevnlig saker for domstolene, herunder i sluttoppgjørstvister i store bygg- og anleggsprosjekter.

Har løpende bistand, rådgivning og tvisteløsning, til flere store og små entreprenører.

I tillegg til spesialkompetanse innen kontrakts- og entrepriserett har Førde særlig god kompetanse innen grunnerverv, ekspropriasjon og skjønn og bistår både utbyggere og grunneiere.

Arbeidserfaring
2016
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2010
2016
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2008
2009
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2007
Dommerfullmektig, Oslo tingrett
2006
Konstituert tingrettsdommer, Follo tingrett
2005
2006
Dommerfullmektig, Oslo tingrett
2004
Rådgiver, Skattedirektoratet
2002
2004
Dommerfullmektig, Nedre Telemark tingrett
2000
2002
Rådgiver, Skattedirektoratet
Utdanning
2000
Cand. jur., Universitetet i Tromsø
Medlemskap

Medlemskap i Den Norske Advokatforening