Aslak Førde - Hjort
Hva leter du etter?

Aslak Førde

Partner

Aslak Førde arbeider i hovedsak med entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold, samt telekommunikasjonsrett. Aslak er spesialisert innenfor tvisteløsning/prosedyre og har prosedert både for tingretten og lagmannsretten, samt for jordskifteretten og skjønnsretten.

Relevant erfaring

Mer enn 10 års erfaring som advokat med arbeid innenfor entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold.

Bistår både byggherrer og entreprenører i bygge- eller anleggsprosjekter og har solid bransjeerfaring.

Bistår særlig innenfor tvisteløsning og prosederer jevnlig saker for domstolene, herunder i sluttoppgjørstvister i store bygg- og anleggsprosjekter.

Har løpende bistand, rådgivning og tvisteløsning, til flere store og små entreprenører.

I tillegg til spesialkompetanse innen kontrakts- og entrepriserett har Førde særlig god kompetanse innen grunnerverv, ekspropriasjon og skjønn og bistår både utbyggere og grunneiere.

Arbeidserfaring
2016
Partner, Advokatfirmaet Hjort
2010
2016
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort
2008
2009
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort
2007
Dommerfullmektig, Oslo tingrett
2006
Konstituert tingrettsdommer, Follo tingrett
2005
2006
Dommerfullmektig, Oslo tingrett
2004
Rådgiver, Skattedirektoratet
2002
2004
Dommerfullmektig, Nedre Telemark tingrett
2000
2002
Rådgiver, Skattedirektoratet
Utdanning
2000
Cand. jur., Universitetet i Tromsø

Hjorts entrepriseteam er anbefalt i både The Legal 500 og Chambers and Partners, to internasjonale og høyt anerkjente rangeringsbyråer. The Legal 500 rangerer også Hjorts eiendomsteam.

«The lawyers at Hjort understand our business and are able to look at legal problems from a broader perspective, considering all the possibilities when counselling us.» The Legal 500