Aslak Førde - Hjort
Hva leter du etter?

Aslak Førde

Partner

Aslak Førde har mer enn 10 års erfaring som advokat med arbeid innenfor entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold.

Aslak er spesialisert innenfor tvisteløsning og prosedyre, og har prosedert både for tingretten og lagmannsretten, samt for jordskifteretten og skjønnsretten. Sakene har blant annet vært sluttoppgjørstvister i store bygg- og anleggsprosjekter.

Aslak bistår både byggherrer og entreprenører i bygge- eller anleggsprosjekter, og har solid bransjeerfaring. Han kan bidra med løpende bistand, rådgivning og tvisteløsning, og har tidligere bistått flere store og små entreprenører.

I tillegg til spesialkompetanse innen kontrakts- og entrepriserett har Aslak særlig god kompetanse innen grunnerverv, ekspropriasjon og skjønn og bistår både utbyggere og grunneiere.

Arbeidserfaring
2016
Partner, Advokatfirmaet Hjort
2010
2016
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort
2008
2009
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort
2007
Dommerfullmektig, Oslo tingrett
2006
Konstituert tingrettsdommer, Follo tingrett
2005
2006
Dommerfullmektig, Oslo tingrett
2004
Rådgiver, Skattedirektoratet
2002
2004
Dommerfullmektig, Nedre Telemark tingrett
2000
2002
Rådgiver, Skattedirektoratet
Utdanning
2000
Cand. jur., Universitetet i Tromsø

Aslak er rangert som anbefalt advokat av The Legal 500 i kategoriene Dispute Resolution, Construction og Real estate. 

«Aslak Førde is very friendly, service minded and highly competent. He managed to strike the right balance between efficiency and thoroughness.» – The Legal 500 innen Dispute Resolution.

«Aslak Førde is the prime example on how a lawyer should work. Always well prepared and focused on how to solve any issue for his clients.» – The Legal 500 innen Construction.

Hjorts entrepriseteam er anbefalt i både The Legal 500 og Chambers and Partners. The Legal 500 rangerer også Hjorts eiendomsteam.

«The lawyers at Hjort understand our business and are able to look at legal problems from a broader perspective, considering all the possibilities when counselling us.» – The Legal 500.