Liv Zimmermann | Hjort

Hva leter du etter?

Partner

Liv Zimmermann er partner og leder for Hjorts avdeling for Eiendom og entreprise. Hennes spesialområde er fast eiendoms rettsforhold med særlig vekt på plan- og bygningsrett.

Zimmermann har jobbet som advokat innen fast eiendom siden 2005. Før dette har hun over 15 års erfaring fra arbeid i det offentlige, særlig med plan- og byggesaker. Hun var i flere år avdelingsdirektør og assisterende etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Hun har vært medlem av Bygningslovutvalget som utarbeidet forslag til bygningsdelen i gjeldende plan- og bygningslov og av Eierseksjonslovutvalget som utarbeidet forslag til endringer i eierseksjonsloven. Hun er nå leder av Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og reguleringsspørsmål.

Zimmermann bistår byggherrer og entreprenører i plan- og byggeprosjekter, fra gjennomføring av planprosesser, gjennom eventuelle forhandlinger om utbyggingsavtaler og grunnervervsprosesser, refusjonssaker, alle problemstillinger forbundet med å få byggetillatelse og til ferdigstilt prosjekt og eventuelle problemstillinger i etterkant av salg. Hun samarbeider ofte med arkitekter, ingeniører, eiendomsmeglere og andre fagkonsulenter for å sikre et best mulig resultat for oppdragsgiver. Hun kjenner byggebransjen og dens behov meget godt.

Fra sine år i Plan- og bygningsetaten og hos Fylkesmannen har hun inngående og unik kjennskap til forvaltningssystemet og til politiske beslutningsprosesser, noe som er svært nyttig for å kunne bidra både faglig og strategisk til å sikre smidige plan- og byggesaksprosesser.

Zimmermann bistår også kommuner og andre offentlige klienter innenfor ulike eiendomsrettslige spørsmål, særlig innenfor plan- og bygningsrett. Oppdragene består i løpende rådgivning, kvalitetssikring av forvaltningens vedtak, utredning av kompliserte spørsmål og prosessoppdrag. Hun tar også oppdrag for privatklienter.

Zimmermann er en mye brukt kurs- og foredragsholder innen plan- og bygningsrett. Hun er sammen med Frode A. Innjord medredaktør og medforfatter av Gyldendals kommentarutgave til plan- og bygningsloven (2. utgave).

 

 

Relevant erfaring

Zimmerman har holdt en rekke foredrag og undervist på kurs innenfor tema plan- og bygningsrett, forvaltningsrett og ledelse/administrasjon.

Arbeidserfaring
2013
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2010
2012
Partner, Bull & Co
2005
2010
Partner, Advokatfirmaet Vodal Zimmermann & Co. AS
2005
Fast advokat, Bull & Co
2004
2005
Skrivende medlem av Bygningslovutvalget, Kommunal og regionaldepartementet/Bygningslovutvalget
1995
2004
Assisterende etatsdirektør/avdelingsdirektør/seksjonsleder/spesialrådgiver, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
1992
1994
Dommerfullmektig, Vinger og Odal sorenskriverembete
1989
1992
Førstekonsulent/fagansvarlig/konsulent, Fylkesmannen i Oslo
Utdanning
1989
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
1988
Prosjektforum for organisasjon og ledelse, Universitetet i Oslo
Medlemskap/tillitsverv

2015 – Leder, Advokatforeningens lovutvalg for bygnings og reguleringsrett

2013 – 2014 Medlem, Eierseksjonslovutvalget

2007 – Styremedlem, Skaara Arkitekter AS

2008 – 2010 Styremedlem, Filmparken AS

Zimmerman er anbefalt av det ledende internasjonale ratingselskapet Legal 500 innenfor kategorien Real Estate.

Publikasjoner

Artikkel i Tidsskrift for eiendomsrett (02/2018): «Forholdet mellom opparbeidelsesplikten og refusjonsreglene i plan- og bygningsloven: Går veiplikten lenger enn retten til refusjon?»

Medforfatter og medredaktør av Gyldendals kommentarutgave til plan- og bygningsloven (2. utgave)

Refusjon: krav om private bidrag ved opparbeidelse av vei og legging av vann- og avløpsledninger, September 2015, Byggeindustrien nr. 12 2015

Bruksendring – En innføring i plan- og bygningsloven for praktikere (Senter for eiendomsjus 2012)