Liv Zimmermann - Hjort
Hva leter du etter?

Liv Zimmermann

Partner

Liv Zimmermann er partner og leder for Hjorts avdeling for eiendom og entreprise. Hennes spesialområde er fast eiendoms rettsforhold med særlig vekt på plan- og bygningsrett.

Liv har jobbet som advokat innen fast eiendom siden 2005. Før dette har hun over 15 års erfaring fra arbeid i det offentlige, særlig med plan- og byggesaker. Hun var i flere år avdelingsdirektør og assisterende etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Hun har vært medlem av Bygningslovutvalget som utarbeidet forslag til bygningsdelen i gjeldende plan- og bygningslov og av Eierseksjonslovutvalget som utarbeidet forslag til endringer i eierseksjonsloven. Hun er nå leder av Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og reguleringsspørsmål.

Liv bistår byggherrer og entreprenører i plan- og byggeprosjekter, fra gjennomføring av planprosesser, gjennom eventuelle forhandlinger om utbyggingsavtaler og grunnervervsprosesser, refusjonssaker, alle problemstillinger forbundet med å få byggetillatelse og til ferdigstilt prosjekt og eventuelle problemstillinger i etterkant av salg. Hun samarbeider ofte med arkitekter, ingeniører, eiendomsmeglere og andre fagkonsulenter for å sikre et best mulig resultat for oppdragsgiver. Hun kjenner byggebransjen og dens behov meget godt.

Fra sine år i Plan- og bygningsetaten og hos Fylkesmannen har hun inngående og unik kjennskap til forvaltningssystemet og til politiske beslutningsprosesser, noe som er svært nyttig for å kunne bidra både faglig og strategisk til å sikre smidige plan- og byggesaksprosesser.

Liv bistår også kommuner og andre offentlige klienter innenfor ulike eiendomsrettslige spørsmål, særlig innenfor plan- og bygningsrett. Oppdragene består i løpende rådgivning, kvalitetssikring av forvaltningens vedtak, utredning av kompliserte spørsmål og prosessoppdrag. Hun tar også oppdrag for privatklienter.

Liv er en mye brukt kurs- og foredragsholder innen plan- og bygningsrett. Hun er sammen med Frode A. Innjord medredaktør og medforfatter av Gyldendals kommentarutgave til plan- og bygningsloven (2. utgave).

 

 

Relevant erfaring

Zimmerman har holdt en rekke foredrag og undervist på kurs innenfor tema plan- og bygningsrett, forvaltningsrett og ledelse/administrasjon.

Arbeidserfaring
2013
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2010
2012
Partner, Bull & Co
2005
2010
Partner, Advokatfirmaet Vodal Zimmermann & Co. AS
2005
Fast advokat, Bull & Co
2004
2005
Skrivende medlem av Bygningslovutvalget, Kommunal og regionaldepartementet/Bygningslovutvalget
1995
2004
Assisterende etatsdirektør/avdelingsdirektør/seksjonsleder/spesialrådgiver, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
1992
1994
Dommerfullmektig, Vinger og Odal sorenskriverembete
1989
1992
Førstekonsulent/fagansvarlig/konsulent, Fylkesmannen i Oslo
Utdanning
1989
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
1988
Prosjektforum for organisasjon og ledelse, Universitetet i Oslo
Medlemskap/tillitsverv

2015 – Leder, Advokatforeningens lovutvalg for bygnings og reguleringsrett

2013 – 2014 Medlem, Eierseksjonslovutvalget

2007 – Styremedlem, Skaara Arkitekter AS

2008 – 2010 Styremedlem, Filmparken AS

Zimmerman er anbefalt av det internasjonale og høyt anerkjente rangeringsbyrået The Legal 500, i tillegg er Hjorts fagområde i entreprise anbefalt i både The Legal 500 og Chambers and Partners.

 

Publikasjoner

Artikkel i Tidsskrift for eiendomsrett (02/2018): «Forholdet mellom opparbeidelsesplikten og refusjonsreglene i plan- og bygningsloven: Går veiplikten lenger enn retten til refusjon?»

Medforfatter og medredaktør av Gyldendals kommentarutgave til plan- og bygningsloven (2. utgave)

Refusjon: krav om private bidrag ved opparbeidelse av vei og legging av vann- og avløpsledninger, September 2015, Byggeindustrien nr. 12 2015

Bruksendring – En innføring i plan- og bygningsloven for praktikere (Senter for eiendomsjus 2012)