Avhendingslova - Hvilket løsøre skal følge boligen ved salg? | Hjort
Hva leter du etter?

Hvilket tilbehør og løsøre skal følge med boligen ved salg?

Lov om avhending av fast eiendom (avhendingslova) regulerer kjøper og selgers plikter og rettigheter ved kjøp og salg av fast eiendom. Hvilket løsøre og øvrig tilbehør som skal medfølge eiendommen kan avtales fritt mellom partene, men dersom det ikke foreligger en særskilt avtale, følger det av § 3-4 at eiendommen skal overdras med de ting som er på eiendommen og som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der.

Bestemmelsen i § 3-5 gjelder særskilt ved salg av bolighus. Av bestemmelsen fremgår det at boligen skal overdras med varige innredninger og utstyr som enten er fast montert eller som er særskilt tilpasset bygningen. Som eksempel nevnes faste anlegg og installasjoner for oppvarming, faste elektriske installasjoner, faste antenner, fast golvteppe, dobbeltvindu, innebygde kjøkkenapparat og maskiner og andre innebygde ting.

Bestemmelsen gir indikasjoner på hva som medfølger, men den inneholder ingen detaljert liste, og kan derfor være egnet til å skape konflikt mellom selger og kjøper. For å klargjøre innholdet i bestemmelsen og dermed hindre slike konflikter, har bransjen, herunder Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, utformet en mer detaljert oversikt i form av den såkalte «løsørelisten». Listen gjelder dersom ikke annet er avtalt, og er fra 1. januar 2020 undergitt visse endringer og presiseringer.

De viktigste endringene og presiseringene er:

  1. Hvitevarer

I den tidligere løsørelisten skulle alle hvitevarer på kjøkken medfølge ved salg, uavhengig av om de var integrerte eller ikke. I den nye listen medfølger hvitevarer kun dersom det er angitt i salgsoppgaven. Dette gjelder også for integrerte hvitevarer.

  1. Garderobe

Både i den tidligere og den nye løsørelisten fremgår det at garderobeskap skal medfølge boligen ved salg, enten de er løse eller fastmonterte. I den nye løsørelisten presiseres det at også all innredning i garderobeskap skal medfølge.

  1. Smarthusløsninger, elbil-lader og solcelleanlegg

Videre er det nytt i listen at elbil-lader, solcelleanlegg og smarthusløsninger skal følge med boligen ved salg.

Smarthusløsninger er typisk sentralstyring av belysning, lyd, varme e.l. i boligen, samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere mv. Unntak gjelder for enklere smarthusløsninger der styringsenhetene er løse, for eksempel en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer i sokkel.

Selv om disse tre typene installasjoner er nye i listen, har praksis også tidligere vært at de har blitt ansett å skulle medfølge boligen etter en tolkning av at dette er «fastmonterte» installasjoner. Den nye listen fjerner likevel enhver tvil som måtte ha foreligget.

  1. Oljetank og parafinfat

Fra 1. januar 2020 er det forbudt å anvende mineralolje til oppvarming av bygninger, noe som betyr at oljetanker i utgangspunktet allerede skal være fjernet, med mindre dispensasjon er gitt fra myndighetene. Det tidligere punktet om at olje- og parafinfat skal medfølge boligen ved salg er derfor ikke lengre relevant, og er av den grunn fjernet fra den nye løsørelisten. Dersom slike installasjoner fremdeles foreligger, må megler opplyse om dette, i og med at dette senere kan medføre merutgifter for kjøper.

  1. Nøkler

I den nye listen er det inntatt et eget punkt om nøkler, hvor det presiseres at samtlige nøkler til eiendommen skal medfølge. Dersom eiendommen har uteboder, uthus e.l., skal også eventuell hengelås med nøkler følge med.

  1. Øvrige presiseringer

Lyskilder: fastmonterte lyskilder skal medfølge, slik som kupler, lysstoffarmatur, spotter, oppheng og skinner med spottlys samt utelys og hagebelysning. Unntak gjelder for lyskilder som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt.

Varmekilder: fastmonterte varmekilder som er synlige på visning medfølger, men frittstående varmekilder trenger ikke følge med.

Innretninger utendørs: guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper skal medfølge, men ikke selve robotgressklipperen og dens ladestasjon. Faste innretninger skal medfølge, slik som badestamp, lekestue, flaggstang, fastmontert trommel til vannslange mv. Det presiseres også at søppelkasser, postkasse, og TV-antenner skal medfølge.

Innretninger innendørs: sentralstøvsuger skal medfølge med komplett anlegg. Videre skal heldekkende tepper og fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg medfølge. Tuneren/dekoder/tv-boks skal følge med dersom dette eies av selger.

Det presiseres også at enhver innvendig og utvendig solskjerming skal følge med, samt gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner.

Dersom det er påbudt skal også brannstige, feiestige, brannslukningsapparat, brannslange og røykvarslere medfølge.

Alt som fremgår av løsørelisten vil sjelden finnes på eiendommen eller i boligen

Listen vil naturligvis også omfatte løsøre som ikke er å finne i alle boliger, og da vil dette heller ikke medfølge ved salg. Påbudte innretninger skal likevel følge med, med mindre annet er avtalt eller fremgår av salgsoppgaven.

For den fullstendige løsørelisten, se www.nef.no