Webinar: Byggeforbud i strandsonen - Hjort
Hva leter du etter?

Webinar: Byggeforbud i strandsonen

Høyesterett har nylig dømt en hytteeier til 45 dagers ubetinget fengsel for ulovlig utbygging i strandsonen. Flere byggesaker er anmeldt til ØKOKRIM, og Oslo kommune har hatt storaksjon mot ulovlig utbygging i Oslos strandsone.

Vårt fagområdet innenfor plan- og bygningsrett er blant Norges sterkeste og best ansette. I tillegg har Hjort ett av landets største strafferettsmiljøer med advokater spesialisert innenfor økonomisk kriminalitet. På dette webinaret henter vi inn ekspertise fra begge fagfelt og gjennomgår reglene for strandsonen, med vekt på strafferettslig ansvar ved overtredelse.

Liv Zimmermann har betydelig erfaring innenfor fast eiendom, med særlig vekt innenfor plan- og bygningsrett. Hun er en mye brukt kurs- og foredragsholder, og er medredaktør og medforfatter av Gyldendals kommentarutgave til plan- og bygningsloven (2. utgave).

Jan Gudmund Aanerud er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold, med hovedvekt på plan- og bygningsrett. Han er også medforfatter av «Plan- og bygningsloven med kommentarer» (2. utgave, Gyldendal, 2020).

Henrik Boehlke har betydelig strafferettslig erfaring. Han er fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Henrik jobber også med sivile saker, blant annet saker som gjelder fast eiendom.

Ønsker du å se webinaret on-demand?

Webinar: Byggeforbud i strandsonen - Hjort-ukene 2020 - Advokatfirmaet Hjort
Nyhetsbrev

Ved å registrere deg godtar du personvernerklæringene våre.

Hjort-ukene 2020
Hjort-ukene er en årlig seminarrekke der vi hver morgen presenterer aktuelle problemstillinger. Tidligere år har lokalene vært fylt opp med gjester, interne og eksterne foredragsholdere, men i år blir det annerledes. Gjennom ti webinarer fordelt på ulike fagområder, gir vi juridiske oppdateringer som er relevante for deg og din virksomhet. Det er kostnadsfritt å delta.

For oss er det viktig at webinarene gir juridiske innhold som er relevante for deg og din virksomhet. Selv om vi i år ikke møtes fysisk, kan du stille spørsmål til foredragsholderne underveis i webinaret. Spørsmålene blir besvart på slutten av hvert webinar eller på e-post i etterkant.

Vi tilbyr også oppfølgingsmøter i forlengelse av webinarets tema. Her kan du ta opp konkrete problemstillinger og få juridiske råd og innspill. Kryss av for oppfølgingsmøte ved påmelding, og vi kontakter deg via telefon eller e-post.

Dersom du ønsker å delta på et av webinarene, men ikke har anledning på det oppsatte tidspunktet, kontakt marked@hjort.no, og du vil blir du fulgt opp når opptak av webinaret distribueres.

Les mer om Hjort-ukens webinarer