Ny kommentarutgave til Plan- og bygningsloven - Hjort
Hva leter du etter?

Ny kommentarutgave til Plan- og bygningsloven

Andreutgaven av tobindsverket «Plan og bygningsloven med kommentarer» er nå tilgjengelig. Advokater fra Hjorts avdeling for eiendom og entreprise er forfattere av boken.

Plan- og bygningsloven med kommentarer er et praktisk hjelpemiddel i to bind for alle som har befatning med plan- og bygningsloven i sitt arbeid. Den første utgaven av tobindsverket kom ut i 2010, to år etter at plan- og bygningsloven av 2008 var vedtatt. Andreutgaven er oppdatert med endringer i loven og de mest sentrale forskriftsbestemmelsene, samt ajourført når det gjelder nyere praksis fra domstolene, sivilombudsmannen og tolkningsuttalelser fra departementene. Det inneholder også de mest sentrale forskriftene som vedlegg.

Kommentarutgaven er forfattet av Frode A. Innjord (redaktør) og Liv Zimmermann (redaktør), med bidrag fra blant andre Jan Gudmund Aanerud og Kjersti Cecilie Jensen, alle fra Hjorts avdeling for eiendom og entreprise.

Bind I av kommentarutgaven omfatter plandelen og gjennomføringsbestemmelsene, samt stikkordsregister. Bind II inneholder byggesaksdelen og håndhevingsreglene samt stikkordsregister, domsregister mv. og de mest sentrale forskriftene som vedlegg. Begge bind er utgitt på Gyldendal og kan bestilles direkte fra deres nettsider samlet eller separat (Bind I og Bind II).