Kristin_Veier+©d 180416

Kristin Veierød

Partner

Kristin Veierød bistår klienter innenfor et bredt spekter av forretningsjuridiske problemstillinger, bl.a. knyttet til kontraktsinngåelser, avklaring av regulatoriske spørsmål, styre- og ledelsesansvar og tvisteløsning. Hun har betydelig prosedyreerfaring, og erfaring som voldgiftsdommer. I 2016 ledet hun firmaets undersøkelse på oppdrag for styret i DNB ASA i den såkalte Panama-papers saken. Kristin Veierød har spisskompetanse innenfor teknologi, media og kommunikasjon, og har inngående kjennskap til ekomsektoren, der hun over en årrekke har ytet  løpende rådgivning, bistått i klagesaker og prosedert en rekke prinsipielle rettsaker. Hun har også bistått klienter i en rekke større IKT- og teknologiprosjekter. Veierød har også betydelig erfaring knyttet til offentlig sektor, bl.a. gjennom mangeårig bistand til klienter i forsknings- og kultursektoren.

Arbeidserfaring

 • 2000 - Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2011 - 2017 Managing Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 1998 - 2000 Konsernadvokat, Telenor ASA
 • 1992 - 1997 Advokatfullmektig/ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA

Utdanning

 • Lederkurs, Network Nine
 • 1992 Cand.jur., Universitetet i Oslo
 • 1990 Siviløkonom, Norges Handelshøyskole

Rangering

 • Anbefalt av ledende rankingbyråer innen TMT og prosedyre.

Medlemskap / tillitsverv

 • Nåværende:
 • 2018 - Styreleder i Mentor Medier
 • 2018- Nestleder i landsstyret i Redd Barna
 • Tidligere:
 • Nestleder i styret til Nettpartner AS
 • Leder av utvalg oppnevnt av Kulturdepartementet som vurderte samordning av proffbokse- og knockoutloven
 • Leder for lovutvalget for nærings- og forbrukerrett
 • Styreleder, Stiftelsen Ungdom og Forskning
 • Medlem, Teknologirådet (Regjeringsoppnevnt uavhengig rådgivende organ)
 • Styremedlem, NOAH AS (Norsk Avfallshandtering)
 • Styreverv i Telenor Programvare AS og Telenor Finans AS

Språk

 • Engelsk