Webinar: En sjekkliste for IKT-anskaffelser - Hjort
Hva leter du etter?

Webinar: En sjekkliste for IKT-anskaffelser

Torsdag 12. mars 2020 kl. 08.30-10.00

Hjort inviterer til webinar om IKT-anskaffelser. Seminaret inngår i Hjorts rekke av seminarer knyttet til digitalisering og teknologi.

IKT-anskaffelser kan variere fra kjøp av enkle og standardiserte tjenester til omfattende og komplekse prosjekter med høy risiko både for kunde og leverandør. Risikoen kan ofte reduseres betydelig ved å ta de riktige valgene allerede ved anskaffelsen, og våre advokater gir deg tips om hvordan.

Seminaret passer for både kunder og leverandører som er involvert i kjøp og salg av IKT-løsninger og -tjenester, og gir deg en kort innføring i følgende temaer:

  • Valg av kontraktsformat: Hvilke kontraktsstandarder finnes, og hva bør du velge?
  • Utforming av kontrakt: Hva må du særlig passe på? Hvordan bør krav utformes og besvares?
  • Hvordan kan anskaffelsesprosessen best gjennomføres?
  • Regulatoriske rammer: Kan du benytte skytjenester? Er det særlige lovbestemte forhold du må være oppmerksom på? Hva må du særlig passe på i anskaffelser underlagt offentlig anskaffelsesregelverk?

I løpet av 2020 kommer vi til å holde en rekke IKT-relaterte seminarer. Følg oss på LinkedIn eller meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på våre fremtidige seminarer.

Velkommen!

VIKTIG MELDING: Hjort forholder seg til de reise- og smittevernråd som gis av norske myndigheter knyttet til koronaviruset. På bakgrunn av svært stor pågang til seminaret, har vi gjennom en risikovurdering konkludert med at frokostseminaret vil avholdes som webinar.

Webinaret starter til frokostseminarets opprinnelige oppsatte tid, 08:30 og du kan stille spørsmål direkte til foredragsholderne. Lenke til registrering for deltagelse på webinar: https://events.webcast.no/viewer-registration/xRAk7ODA/register

Kontaktperson