DNB-undersøkelsen - Hjort
Hva leter du etter?

DNB-undersøkelsen

Som det har fremgått i media, har advokatfirmaet Hjort gjennomført en undersøkelse på oppdrag for styret i DNB ASA. Undersøkelsen har vært knyttet til DNB Luxembourgs tilrettelegging for at kunder kunne etablere selskaper på Seychellene.

Arbeidet har vært utført av en kjernegruppe av advokater i Hjort under ledelse av Kristin Veierød. Kjernegruppen har foruten Veierød bestått av Frode A. Innjord, Camilla Selman og Sigve Braaten. Kjernegruppen besitter ulik kompetanse av relevans for oppdraget, herunder erfaring fra granskninger, undersøkelser og gjennomføring av større rettsprosesser. Også andre advokater i firmaet har vært trukket inn etter behov.

Rapport med hovedkonklusjoner er tilgjengelig på DNBs hjemmesider.