IKT-webinar: Cybersikkerhet - rettslig rammeverk og praktisk tilnærming - Hjort
Hva leter du etter?

IKT-webinar: Cybersikkerhet – rettslig rammeverk og praktisk tilnærming

Torsdag 26. november 2020 kl. 09.00 – 10.00

Informasjonssikkerhet blir stadig viktigere for norske virksomheter, både som følge av økt digitalisering og for å ivareta rettslige forpliktelser overfor myndigheter og andre.

I dette webinaret om cyber- og informasjonssikkerhet, får vi besøk av sikkerhetsekspert Bjarte Malmedal til samtale om trusselbildet og praktiske sider ved sikkerhetsarbeidet. Vi også gir en overordnet oversikt over regelverket om IKT-sikkerhet i Norge.

Webinaret ble avholdt 26. november og passer for alle som jobber med IKT-relaterte problemstillinger.

Ønsker du å se på webinaret on-demand?

IKT-webinar: Cybersikkerhet – rettslig rammeverk og praktisk tilnærming
Nyhetsbrev

Ved å registrere deg godtar du personvernerklæringene våre.

Foredragsholdere:

Bjarte Malmedal er sjefskonsulent i Experis Ciber, og fagansvarlig for deres satsing innen cybersikkerhet. Malmedal har lang erfaring innen cybersikkerhet i Forsvaret og var med på å etablere Forsvarets senter for beskyttelse av kritisk infrastruktur, og var seniorrådgiver ved Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) før han begynte i Experis Ciber.

Kristin Veierød har over en årrekke bistått leverandører og kjøpere av IKT-leveranser, både ved kontraktsinngåelse og i tvistesaker. Hun har også betydelig erfaring knyttet til rådgivning om rettslige rammebetingelser for blant annet outsourcing og bruk av skytjenester.

Eivind Grimsø Moe arbeider i hovedsak med teknologi, digitalisering, og kontraktsrett. Han har solid erfaring og kompetanse knyttet til kontrakter, prosjektleveranser og tvister innenfor både IKT og tradisjonell industri.

Petter Enholm har lang fartstid i norsk IKT-bransje, som programmerer, prosjektleder, gründer og daglig leder. Som jurist med teknisk bakgrunn har han særlig god forståelse for IKT-leveranser, og bistår Hjorts klienter med revisjon og utarbeidelse av teknologikontrakter, prosjektgjennomføring og tvistesaker.