Webinar: Hvordan lykkes med IKT-prosjekter? - Hjort
Hva leter du etter?

Webinar: Hvordan lykkes med IKT-prosjekter?

IKT-prosjekter kan være utfordrende, og en rekke faktorer spiller inn ved gjennomføringen.

På webinaret går vi gjennom en rekke vanlige mekanismer i IKT-kontrakter og illustrerer hvordan disse kan og bør benyttes for å sikre god prosjektgjennomføring. Hvordan kan kontrakten fungere som et godt verktøy for prosjektgruppen, og hvordan kan partene innrette seg for å skape et godt samarbeid? Vi bruker rettspraksis for å belyse relevante og konkrete forhold.

Kristin Veierød har over en årrekke bistått leverandører og kjøpere av IKT-leveranser, både ved kontraktsinngåelse og i tvistesaker. Hun har også betydelig erfaring knyttet til rådgivning om rettslige rammebetingelser for blant annet outsourcing og bruk av skytjenester.

Eivind Grimsø Moe arbeider i hovedsak med teknologi, digitalisering, og kontraktsrett. Han har solid erfaring og kompetanse knyttet til kontrakter, prosjektleveranser og tvister innenfor både IKT og tradisjonell industri.

Petter Enholm har lang fartstid i norsk IKT-bransje, som programmerer, prosjektleder, gründer og daglig leder. Som jurist med teknisk bakgrunn har han særlig god forståelse for IKT-leveranser, og bistår Hjorts klienter med revisjon og utarbeidelse av teknologikontrakter, prosjektgjennomføring og tvistesaker.

Ønsker du å se webinaret on-demand?

Webinar: Hvordan lykkes med IKT-prosjekter - Hjort-ukene 2020
Nyhetsbrev

Ved å registrere deg godtar du personvernerklæringene våre.

Hjort-ukene 2020
Hjort-ukene er en årlig seminarrekke der vi hver morgen presenterer aktuelle problemstillinger. Tidligere år har lokalene vært fylt opp med gjester, interne og eksterne foredragsholdere, men i år blir det annerledes. Gjennom ti webinarer fordelt på ulike fagområder, gir vi juridiske oppdateringer som er relevante for deg og din virksomhet. Det er kostnadsfritt å delta.

For oss er det viktig at webinarene gir juridiske innhold som er relevante for deg og din virksomhet. Selv om vi i år ikke møtes fysisk, kan du stille spørsmål til foredragsholderne underveis i webinaret. Spørsmålene blir besvart på slutten av hvert webinar eller på e-post i etterkant.

Vi tilbyr også oppfølgingsmøter i forlengelse av webinarets tema. Her kan du ta opp konkrete problemstillinger og få juridiske råd og innspill. Kryss av for oppfølgingsmøte ved påmelding, og vi kontakter deg via telefon eller e-post.

Dersom du ønsker å delta på et av webinarene, men ikke har anledning på det oppsatte tidspunktet, kontakt marked@hjort.no, og du vil blir du fulgt opp når opptak av webinaret distribueres.

Les mer om Hjort-ukens webinarer